Wnętrze hali. Na podłogach stoją stoły pingpongowe. Obok nich stoi mężczyzna, który wypowiada się do kamery.

Kręcimy filmy w gospodarstwach z Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu utworzył sieć gospodarstw demonstracyjnych, w skład których wchodzą gospodarstwa charakteryzujące się zróżnicowaniem pod względem profilu produkcji oraz wielkości. Wyróżniają się one na tle innych gospodarstw najnowocześniejszą technologią, rozwiązaniami oraz bardzo dobrą organizacją pracy. Osiągają także wysokie wyniki produkcyjne. W gospodarstwach tych są organizowane pokazy, szkolenia oraz demonstracje. Dzięki utworzonej przez WODR sieci gospodarstw demonstracyjnych, możliwy jest transfer wiedzy z obszaru naukowego do praktycznego.

Na drewnianej ścianie wisi zielona tabliczka z żółtym napisem "Gospodarstwo demonstracyjne" oraz logiem WODR.

Gospodarstwa Demonstracyjne – dobre praktyki w produkcji rolniczej i działalności pozarolniczej

Cykl wykładów pod hasłem „Gospodarstwa Demonstracyjne – dobre praktyki w produkcji rolniczej i działalności pozarolniczej” miał na celu ułatwienie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w obszarze działalności pozarolniczej. Działanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Wnętrze dużego namiotu. Przy stołach, na ławkach, siedzi kilkadziesiąt osób, które słuchają wykładu. W tle widoczna jest wykładowczyni.

Współpraca nauki z praktyką w aspekcie innowacyjnych działań wdrażanych w polskim rolnictwie na Marszewskich Dniach Pola

Na poletkach demonstracyjnych w Marszewie Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zrealizował 20 czerwca 2021 roku operację pod nazwą Marszewskie Dni Pola „Współpraca nauki z praktyką w aspekcie innowacyjnych działań wdrażanych w polskim rolnictwie”, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fragment plakatu promującego konkurs. Widać na nim logotypy organizatorów, dwa zdjęcia, informację o nazwie konkursu oraz nagrodzie.

Konkurs „Moje własne innowacje” – zgłoszenia

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie organizuje konkurs pod nazwą „Moje własne innowacje”. Konkurs ma na celu promowanie małych innowacji, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin i mają funkcjonalne zastosowanie w codziennej pracy.

Zdjęcie do artykułu  - WODR

Wspólnie zadbajmy o wysoki poziom wody w Wielkopolsce!

Współpraca z ekspertami, szkolenia na temat metod retencji wody, wymiana doświadczeń w tym zakresie, ale także realne działania mające na celu zwiększenie poziomu wody dostępnej dla wielkopolskich rolników – takie są cele Lokalnych Partnerstw do spraw Wody, które powstają w województwie wielkopolskim z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. O roli takich partnerstw oraz ich znaczeniu można było posłuchać podczas konferencji online „Kierunek – Zielony Ład”, którą 21 maja 2021 roku zorganizował WODR.

Słoneczny dzień. Czerwony ciągnik rolniczy z podczepioną od tyłu maszyną do orania stoi na polu.

Szkolenie online dla zainteresowanych otrzymaniem pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Już niedługo, bo 29 marca 2021 roku rozpoczyna się nabór wniosków na działanie „Współpraca” w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw. Dla osób zainteresowanych otrzymaniem takiego dofinansowania Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowała przeprowadzenie szkolenia w formie online. Szkolenie odbędzie się 17 marca w godzinach 9.00 - 14.30.

Zdjęcie ilustracyjne. Na drewnianych deskach leży pusty notatnik z długopisem położonym na środku.

Nabór wniosków w ramach krótkich łańcuchów żywności od 29 marca 2021 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na realizację operacji w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności. Wnioski można składać od 29 marca do 12 maja 2021 roku.

Zdjęcie ilustracyjne przedstawiające widoczne z góry banknoty o nominałach 20 złotych.

Działanie „Współpraca” w zakresie krótkich łańcuchów dostaw – możesz otrzymać nawet 325 000 złotych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało program dofinansowujący rolników prowadzących lub podejmujących sprzedaż bezpośrednią. Środki finansowe są dostępne w ramach działania „Współpraca” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na zdjęciu widoczna jest ekologiczna uprawa - zielone rośliny wyrastają z pola.

Środowiskowe i zdrowotne znaczenie ekologicznej produkcji rolnej

Ekologiczna metoda produkcji rolnej pełni podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza produktów najwyższej jakości, a z drugiej strony jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska i wpływa na rozwój obszarów wiejskich. Publikacja przedstawia założenia rolnictwa ekologicznego i omawia środowiskowe i zdrowotne następstwa ekologicznej produkcji rolnej.

Widok z bliska na różnorodne wyroby wędliniarskie, które leżą na stole.

Sposób na sukces – przetwarzanie i sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” przygotował filmy prezentujące dobre praktyki w obszarze przetwórstwa żywności oraz jej sprzedaży. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie rolników do rozwoju przedsiębiorczości, co w dalszej perspektywie może zwiększyć konkurencyjność ich gospodarstw na rynku.