logo programu

AI4EOSC 1 już dostępny

Nowy zestaw narzędzi do opracowywania i uruchamiania modeli sztucznej inteligencji w europejskiej chmurze otwartej nauki (EOSC).

Dwa logotypy: flaga Unii Europejskiej z napisem "funded by the European Union" oraz logotyp AI4EOSC.

Projekt AI4EOSC – sztuczna inteligencja w rolnictwie

Projekt AI4EOSC (Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud) to projekt finansowany z programu Horyzont Europa, którego celem jest rozszerzenie ekosystemu Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (język angielski: European Open Science Cloud, EOSC) o usługi związane ze sztuczną inteligencją (język angielski: Artificial Intelligence, AI), uczeniem maszynowym (język angielski: Machine Learning, ML) i głębokim uczeniem się (język angielski: Deep Learning, DL).