Po ścieżce między polami jedzie czerwono-czarny ciągnik. W tle są drzewa.

Ruszył nabór wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw

Oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. O uzyskanie 60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 można starać się od 16 maja do 14 lipca 2022 roku.

Słoneczny dzień. Zielony ciągnik jedzie po polu rzepaku i opryskuje go nawozem z żółtej maszyny, która jest podczepiona z tyłu.

Dopłaty do nawozów - termin składania wniosków przedłużony do 31 maja

Do 31 maja został wydłużony terminu naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 roku do 15 maja 2022 roku. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Pozostałe warunki otrzymania pomocy pozostają bez zmian.

Zbliżenie na dłonie leżące na stole na kartce papieru. Jedna dłoń trzyma długopis.

Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 roku terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Zbliżenie na mech pokrywający korę drzewa. Obok niego widać gałązkę z igłami.

Wsparcie na inwestycje w lesie – zapowiedź naboru

Od 20 czerwca do 29 lipca 2022 roku biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Grafika ilustracyjna przedstawia sześć rąk, z których każda trzyma następną tworząc sześciokąt.

Tworzenie grup i organizacji producentów – wystartował nabór

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) po raz jedenasty uruchomiła nabór wnioski o dofinasowanie na tworzenia grup producentów i organizacji producentów. O tę formę wsparcia można ubiegać się od 4 maja do 17 czerwca 2022.

Na zaoranym polu stoi czerwony ciągnik z doczepioną maszyną do prac polowych.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór wniosków od 16 maja 2022 roku

Od 16 maja 2022 roku będzie można ubiegać się o 60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii na restrukturyzację małych gospodarstw. Dziesiąty już nabór wniosków o tę formę wsparcia z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) potrwa do 14 lipca 2022 roku.

Zbliżenie na dwie dłonie, które wymieniają uścisk. W tle widać stos monet, na których są łodygi rośliny.

Działanie Współpraca - ruszył nabór wniosków. Potrwa do 15 czerwca

Od 30 kwietnia 2022 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można ubiegać się o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”.

Zbliżenie na roślinę o zielonych i podłużnych liściach, rosnącą na polu.

Program rolno-środowiskowo-klimatyczny w 2022 roku

Rok 2022 jest ostatnim, w którym można przystąpić do programu rolno-środowiskowo-klimatycznego (PRSK) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wprowadziło kilka zmian.

Las. Wśród drzew znajduje się woda opadowa w zbiorniku melioracyjnym. Dookoła niej gęsto rośnie zieleń.

Lokalne gospodarowanie wodą na obszarach wiejskich

Postępujące zmiany klimatu stają się coraz bardziej uciążliwym zjawiskiem. Brak opadów przyczyniający się do występowania suszy oraz często występujący silny wiatr potęgują występowanie zjawiska erozji, czyli procesu niszczenia wierzchniej warstwy gleby. Dlatego tak ważne jest gospodarowanie wodą, w szczególności w wymiarze lokalnym.

Grafika ilustracyjna przedstawia rzędy monet oraz słoik wypełniony monetami. Z monet wyrastają drobne zielone roślinki.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - termin naboru wniosków przedłużony

Do 31 maja, czyli o ponad miesiąc dłużej niż pierwotnie planowano, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przyjmowała wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.