Zdjęcie ilustracyjne. Telefon komórkowy trzymany jest w dłoniach. Na wyświetlaczu telefonu nic nie widać.

Ochrona danych osobowych

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Bartkowiak-Kaczmarek

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych swoich klientów i kontrahentów. Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 29, 60-163 Poznań, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 61 868 52 72.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, na wskazany w pkt 1 adres Administratora lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • prawidłowego wykonania podpisanych z Państwem umów, w tym usług realizowanych w opracowanych przez nas aplikacjach internetowych i świadczonych drogą elektroniczną na Państwa żądanie, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa, w związku z umowami i usługami, o których mowa w ppkt a), w oparciu o podstawę prawną, jaka jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • promocji Państwa usług i produktów, w tym publikacji danych teleadresowych gospodarstw oraz publikacji Państwa wizerunku, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • monitoringu wizyjnego, nagrywania szkoleń, spotkań, konferencji i innych działań, w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, monitorowania poprawności świadczonych usług oraz prowadzenia analiz i statystyk do opracowania kierunków rozwoju – w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • podmioty współpracujące przy realizacji podpisanych z Państwem umów,
  • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów (na przykład firmy serwisujące sprzęt komputerowy, hosting stron internetowych oraz serwera pocztowego, broker ubezpieczeniowy),
  • podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operator pocztowy, firmy kurierskie),
  • podmioty, które zwróciły się do nas o udostępnienie informacji publicznej, jeżeli jej udostępnienie będzie wymagało podania Państwa danych osobowych,
  • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa i umów.
 5. Państwa dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą usunięte, a w uzasadnionych przypadkach, przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od dnia nagrania. W przypadku konieczności zabezpieczenia nagrania dla celów dowodowych, dane będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 8. Państwa dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą był poddawane transgranicznemu przetwarzaniu, np. wówczas, gdy działania w których Państwo uczestniczą, realizowana są w ramach dotacji unijnych.
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – więcej na temat praw podmiotów danych – czytaj dalej.
 10. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji Państwa potrzeb, uprawnień i żądań.