Zdjęcie ilustracyjne. Telefon komórkowy trzymany jest w dłoniach. Na wyświetlaczu telefonu nic nie widać.

Ochrona danych osobowych

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Bartkowiak-Kaczmarek

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych swoich klientów i kontrahentów. Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 29, 60-163 Poznań, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 61 868 52 72.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, na wskazany w pkt 1 adres Administratora lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • prawidłowego wykonania podpisanych z Państwem umów, w tym usług realizowanych w opracowanych przez nas aplikacjach internetowych i świadczonych drogą elektroniczną na Państwa żądanie, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa, w związku z umowami i usługami, o których mowa w ppkt a), w oparciu o podstawę prawną, jaka jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • promocji Państwa usług i produktów, w tym publikacji danych teleadresowych gospodarstw oraz publikacji Państwa wizerunku, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • monitoringu wizyjnego, nagrywania szkoleń, spotkań, konferencji i innych działań, w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, monitorowania poprawności świadczonych usług oraz prowadzenia analiz i statystyk do opracowania kierunków rozwoju – w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • podmioty współpracujące przy realizacji podpisanych z Państwem umów,
  • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów (na przykład firmy serwisujące sprzęt komputerowy, hosting stron internetowych oraz serwera pocztowego, broker ubezpieczeniowy),
  • podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operator pocztowy, firmy kurierskie),
  • podmioty, które zwróciły się do nas o udostępnienie informacji publicznej, jeżeli jej udostępnienie będzie wymagało podania Państwa danych osobowych,
  • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa i umów.
 5. Państwa dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą usunięte, a w uzasadnionych przypadkach, przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 8. Państwa dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą był poddawane transgranicznemu przetwarzaniu, np. wówczas, gdy działania w których Państwo uczestniczą, realizowana są w ramach dotacji unijnych.
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – więcej na temat praw podmiotów danych – czytaj dalej.
 10. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji Państwa potrzeb, uprawnień i żądań.