Konkursy - WODR Poznań
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas", organizowanym dla dzieci szkół podstawowych. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce. Zadaniem uczniów jest przygotowanie i przekazanie pracy konkursowej, w której przedstawią, jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Praca konkursowa może być wykonana zarówno techniką tradycyjną…
Wojewoda Wielkopolski ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia 2021 r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy organizatorowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – wydawcę czasopisma „Poradnik Gospodarski”. Konkurs jest skierowany do pełnoletnich rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród mieszkańców wsi wiedzy o przepisach prawnych, nowościach i innowacyjnych rozwiązaniach na wsi. Konkurs polega na rozwiązaniu testu z wybranego zagadnienia z działu ekonomiki rolnictwa, który znajduje się w listopadowym numerze „Poradnika Gospodarskiego”, a także na naszej stronie internetowej. Test należy pobrać ze strony i wydrukować lub wyciąć z „Poradnika Gospodarskiego”, udzielić odpowiedzi, dołączyć podpisane oświadczenie i wysłać skany na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Wielkopolski Oośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań z dopiskiem „Konkurs – Poradnik Gospodarski”. Nagrodami w konkursie są książki, które zostaną wysłane do laureatów…
Konkurs „Produkty regionalne w wielkopolskiej kuchni” został zorganizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Głównym celem konkursu była promocja regionalnych produktów i kół gospodyń wiejskich z Wielkopolski. Celem była również identyfikacja oraz zebranie i upowszechnienie przepisów dotyczących oryginalnych regionalnych produktów przygotowywanych tradycyjnie przez koła gospodyń wiejskich. Spośród przesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i przyznała wyróżnienia: I miejsce dla Koła Gospodyń Wiejskich w Cichej Górze, II miejsce dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dalewie, III miejsce dla Koła Gospodyń Wiejskich Kołaczkowianki w Kołaczkowie, wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiejskich Dłoń, wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiejskich Lusowo w Lusowie, wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kuźni. Dziękujemy wszystkim kołom gospodyń wiejskich, które podjęły wyzwanie i wzięły udział w konkursie. Laureatom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przyznała następujące miejsca: pierwsze miejsce – Kokociński Patryk, drugie miejsce – Hapke Stanisław, trzecie miejsce – Łukaszewski Bartosz. Ponadto komisja konkursowa przyznała 5 wyróżnień: Zwolińska Barbara i Dorota, Sujkowska Maja, Łochyński Mikołaj, Styburski Maciej, Stróżyk Szymon. W głosowaniu publiczności wygrał film nadesłany przez: Mikołaja Łochyńskiego. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Organizatorem konkursu wiedzy „Przyjazna energia w domu i zagrodzie” był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który jest wydawcą czasopisma: „Poradnik Gospodarski”. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu zamieszczonego we wrześniowym numerze „Poradnika Gospodarskiego” oraz na stronie internetowej naszego Ośrodka w zakładce KONKURSY. Komisja konkursowa została powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w składzie: Jacek Strykowski – przewodniczący, Magdalena Stachowiak – członek, Magdalena Świątkowska – członek. Nadesłano wiele testów konkursowych. Ocenę formalną przeszły wszystkie prace. Zwycięzcami konkursu zostali: Józefa Styburska Magdalena Ruks-Nowak Piotr Pankiewicz Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Lato w ogrodzie”, zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który jest wydawcą czasopisma „Poradnik Gospodarski”. Honorowy patronat nad konkursem objął Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką. Do konkursu zakwalifikowały się 242 prace. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w składzie: Maciej Szłykowicz – przewodniczący, Jacek Strykowski – członek, Milena Klóska-Niemiec – członek. zebrała się 27 września 2021 roku. Komisja oceniła prace biorąc pod uwagę: zgodność pracy z podaną tematyką, estetykę i dokładność wykonania pracy oraz oryginalność i pomysłowość przedstawionego tematu. Laureatami konkursu zostali: w kategorii wiekowej 4-8 lat: pierwsze miejsce – Nikola Kowal,…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Konkurs „Dziedzictwo kulturowe w wielkopolskiej zagrodzie”, organizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel konkursu to przybliżenie mieszkańcom województwa wielkopolskiego sposobów kultywowania dziedzictwa kulturowego w codziennym życiu oraz wykorzystanie go do promocji obszarów wiejskich. Komisja spośród przesłanych zgłoszeń wybrała 16 zagród, które dostały się do drugiego etapu konkursu. W drugim etapie Komisja konkursowa dokonała oceny poprzez wizję lokalną. Na jej podstawie wyłoniła zwycięzców. Pierwszą nagrodę – 4 000,00 zł netto otrzymuje Irena Waberska z powiatu nowotomyskiego. Drugą nagrodę – 3 000,00 zł…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. „Świat się kręci wokół wsi” dosłownie i cały czas. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło amatorski konkurs filmowy skierowany do młodych, zdolnych mieszkańców terenów wiejskich. Masz jeszcze szansę! Wystarczy tylko wziąć do ręki telefon komórkowy i na kilka chwil zamienić go w małą kamerę filmową. A, że pięknych widoków i pomysłowych filmowców na wsiach nie brakuje, organizator podzielił konkurs na dwie kategorie wiekowe, tak żeby każdy miał większą szansę na wygranie wysokich nagród finansowych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2021 roku, do godziny 17.00 na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa. Sprawdź! Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne! Konkurs: „Świat się kręci wokół wsi”…