Konkursy - WODR Poznań
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Produkty regionalne w wielkopolskiej kuchni” organizowany jest przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Współorganizatorem konkursu jest Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny. Patronat honorowy nad konkursem objął Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński. Patronat medialny sprawuje magazyn „Gospodyni” i czasopismo rolnicze „Poradnik Gospodarski”. Głównym celem konkursu jest promocja regionalnych produktów i Kół Gospodyń Wiejskich z Wielkopolski. Celem jest również identyfikacja, zebranie i upowszechnienie przepisów dotyczących oryginalnych regionalnych produktów przygotowywanych tradycyjnie przez Koła Gospodyń Wiejskich. Uczestnikami konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212…
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy organizatorowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – wydawcę czasopisma „Poradnik Gospodarski”. Konkurs jest skierowany do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród mieszkańców wsi wiedzy o przepisach prawnych, nowościach i innowacyjnych rozwiązaniach na wsi. Konkurs polega na rozwiązaniu testu z wybranego zagadnienia z działu rozwoju obszarów wiejskich, który znajduje się w czerwcowym numerze „Poradnika Gospodarskiego”, a także na naszej stronie internetowej. Test należy pobrać ze strony i wydrukować lub wyciąć z „Poradnika Gospodarskiego”, udzielić odpowiedzi, dołączyć podpisane oświadczenie i wysłać skany na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Wielkopolski Oośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań z dopiskiem „Konkurs – Poradnik Gospodarski”. Nagrodami w konkursie są książki, które zostaną…
Organizatorem konkursu wiedzy „Retencja to nie tylko woda w rowach melioracyjnych” był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który jest wydawcą czasopisma: „Poradnik Gospodarski”. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu zamieszczonego w marcowym numerze „Poradnika Gospodarskiego” oraz na stronie internetowej naszego Ośrodka w zakładce KONKURSY. Komisja konkursowa została powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w składzie: Paulina Pawlicka – przewodnicząca, Michał Sosiński – członek, Aleksandra Nosek  – członek. Komisja zebrała się 19 kwietnia 2021 roku. Dokonała oceny prac pod kątem formalnym (zgodności z regulaminem) i przeprowadziła losowanie zwycięzców. Wpłynęło 5 prawidłowo rozwiązanych testów konkursowych. Zwycięzcami konkursu zostali: Gabriela Styburska Marek Styburski Michał Styburski
Zostań Rolnikiem Roku Regionu Morza Bałtyckiego i wygraj 10 000 euro! Nowa edycja konkursu na Rolnika Roku rozpoczęta. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 maja 2021 roku. Ruszyła kolejna edycja konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. WWF od 12 lat przyznaje nagrodę za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, które ograniczają odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) z gospodarstw do wód. Wśród tych praktyk znajdują się działania, które przyczyniają się do poprawy jakości gleby, zrównoważonego gospodarowania wodami czy racjonalnego gospodarowania składnikami odżywczymi. Dlaczego musimy drastycznie zmniejszyć odpływ substancji biogennych do wód? Zbyt duże ilości związków azotu i fosforu w wodzie tworzą idealne warunki do zakwitów glonów i sinic. Nadmierne zakwity przyczyniają się do powiększania się przydennych pustyń tlenowych, gdzie zamiera podwodne życie.…
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy organizatorowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – wydawcę czasopisma „Poradnik Gospodarski”. Konkurs jest skierowany do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród mieszkańców wsi wiedzy o przepisach prawnych, nowościach i innowacyjnych rozwiązaniach na wsi. Konkurs polega na rozwiązaniu testu z wybranego zagadnienia z działu technologii, który znajduje się w marcowym numerze „Poradnika Gospodarskiego”, a także na naszej stronie internetowej. Test należy pobrać ze strony i wydrukować lub wyciąć z „Poradnika Gospodarskiego”, udzielić odpowiedzi, dołączyć podpisane oświadczenie i wysłać skany na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Wielkopolski Oośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań z dopiskiem „Konkurs – Poradnik Gospodarski”. Nagrodami w konkursie są książki, które zostaną wysłane do laureatów…
Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu na „Logo Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych”. Uczestnicy konkursu zgodnie z regulaminem mieli za zadanie zaprojektowanie małego, łatwego do zapamiętania znaku graficznego, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, dokumentach, materiałach promocyjnych lub informacyjnych związanych z siecią gospodarstw demonstracyjnych współpracujących z naszym Ośrodkiem. Do udziału w konkursie zakwalifikowało się 35 projektów graficznych nadesłanych przez trzynastu uczestników. Spośród regulaminowo nadesłanych prac powołana komisja konkursowa, w której skład wchodziła dyrekcja Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, wyłoniła zwycięską pracę oraz dwa projekty zasługujące na wyróżnienie. Pierwsze miejsce otrzymała praca nadesłana przez Pana Marcela Koniecznego, który zdobył nagrodę główną w wysokości tysiąca złotych. Na wyróżnienie zasłużyły również prace nadesłane…
W Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 2 września 2020 roku zebrała się Komisja konkursowa celem oceny zgłoszeń nadesłanych do konkursu na „Najlepszego doradcę ekologicznego” w województwie wielkopolskim. Komisji konkursowej przewodniczył Bogdan Fleming – Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Członkami komisji były także Jolanta Kowalska – prof. Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Elżbieta Bryl – Kierownik Bura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Komisja konkursowa po wnikliwej analizie nadesłanych zgłoszeń przyznała następujące miejsca: I miejsce – Elżbieta Dryjańska, II miejsce – Magdalena Świątkowska, III miejsce – Anna Szafranek. Jednocześnie Elżbieta Dryjańska została zgłoszona przez przewodniczącego komisji – Bogdana Fleminga oraz Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ogłasza Ogólnopolski konkurs „Najlepsza wędzarnia tradycyjna”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wędzarni, umożliwiających wędzenie produktów mięsnych systemem tradycyjnym, z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego produktu i najwyższej jakości wędzonek. W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze wędzarnie „tradycyjne” w Polsce. W ramach konkursu zostaną ocenione kiełbasa cienka i szynka. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu (CDR) we współpracy z Ministerstwem…
Uwaga! Termin nadsyłania prac został wydłużony do 30 września! Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym „Na bazarku w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy... – co produkt lokalny mówi o sobie”. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną wykonaną w formacie A3 w dowolnej technice. Termin nadsyłania prac konkursowych na adres Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała) upływa z dniem 30 września 2020 roku – decyduje data wpływu pracy. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: podrb.pl. ​​