Konkursy - WODR Poznań
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. „Świat się kręci wokół wsi” dosłownie i cały czas. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło amatorski konkurs filmowy skierowany do młodych, zdolnych mieszkańców terenów wiejskich. Masz jeszcze szansę! Wystarczy tylko wziąć do ręki telefon komórkowy i na kilka chwil zamienić go w małą kamerę filmową. A, że pięknych widoków i pomysłowych filmowców na wsiach nie brakuje, organizator podzielił konkurs na dwie kategorie wiekowe, tak żeby każdy miał większą szansę na wygranie wysokich nagród finansowych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2021 roku, do godziny 17.00 na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa. Sprawdź! Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne! Konkurs: „Świat się kręci wokół wsi”…
Przypominamy i raz jeszcze serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – Smak Owoców i Warzyw”. Konkurs jest organizowany przez Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Tradycyjnie konkursowi patronuje Starosta Poznański Jan Grabkowski. Celem konkursu jest promocja producentów, restauracji, gospodarstw agroturystycznych oraz kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu poznańskiego. Wydarzenie odbywa się podczas imprezy „Jesień na wsi. Retro show” w niedzielę 12 września w Szreniawie. Do konkursu można zgłaszać: świeże lub suszone warzywa i owoce, przetwory oraz potrawy z dominującym udziałem owoców i warzyw. Kapituła konkursowa przyzna najlepszym produktom certyfikaty (dyplomy) z tytułami „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021”. Wręczenie certyfikatów i okolicznościowych upominków…
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Lato w ogrodzie” organizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który jest wydawcą „Poradnika Gospodarskiego”. Celem konkursu jest rozpowszechnianie działalności oraz promocja Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat. Uczestnikami konkursu nie mogą być dzieci pracowników Organizatora. Harmonogram konkursu Ogłoszenie konkursu – wrześniowy numer „Poradnika Gospodarskiego” i strona internetowa. Termin nadsyłania prac – do 20.09.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Obrady jury konkursu – 27.09.2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród – 03.10.2021 r. Zadanie konkursowe Zadaniem konkursowym: dla dzieci w wieku 4-8 lat – jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Lato w ogrodzie” dowolną techniką, dla dzieci w wieku 9-15 lat – jest wykonanie…
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy organizatorowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – wydawcę czasopisma „Poradnik Gospodarski”. Konkurs jest skierowany do pełnoletnich rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród mieszkańców wsi wiedzy o przepisach prawnych, nowościach i innowacyjnych rozwiązaniach na wsi. Konkurs polega na rozwiązaniu testu pt. „Przyjazna energia w domu i zagrodzie”, który znajduje się we wrześniowym numerze „Poradnika Gospodarskiego”, a także na naszej stronie internetowej. Test należy pobrać ze strony i wydrukować lub wyciąć z „Poradnika Gospodarskiego”, a następnie po udzieleniu odpowiedzi, wypełnieniu danych i podpisaniu wysłać pocztą na adres: Wielkopolski Oośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań z dopiskiem „Konkurs – Poradnik Gospodarski”. Nagrodami w konkursie są książki, które zostaną wysłane do laureatów pocztą na adres…
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizuje konkurs „Doradca Roku”. Celem konkursu jest popularyzacja i promowanie osiągnięć doradców rolniczych, w tym innowacyjnych praktyk rolniczych, promowanie usług doradczych oraz podnoszenie jakości i efektywności usług doradczych. Osobami zgłoszonymi do konkursu mogą być doradcy wpisani na listę doradców rolniczych lub rolnośrodowiskowych, prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W danej edycji konkursu nie mogą wziąć udziału doradcy nagrodzeni w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach tego konkursu. Konkurs jest dwuetapowy i składa się z etapu wojewódzkiego i krajowego. Etap wojewódzki jest nadzorowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs na projekt nowego logo WODR. Udział mogą wziąć wszyscy chętni, zaś na autora najlepszej pracy czeka nagroda finansowa. Zgłoszenia są przyjmowane do 12 września 2021 roku. – Postanowiliśmy zorganizować konkurs na nowe logo, ponieważ chcemy iść z duchem czasu. Polskie oraz wielkopolskie rolnictwo staje się coraz nowocześniejsze, korzysta z wielu innowacji oraz cyfryzacji. Dlatego też uznaliśmy, że to dobry moment, aby zmienić nasze logo na bardziej nowoczesne, idące z duchem dzisiejszego rolnictwa – mówi Wiesława Nowak, dyrektor WODR w Poznaniu. Ponadto dodaje: – Czujemy się związani z lokalną społecznością oraz naszymi odbiorcami, dlatego też chcemy zorganizować konkurs, w którym każdy chętny może wziąć udział oraz przedstawić…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Uwaga! Termin przesyłania filmów i zgłoszeń został wydłużony do 3 października 2021! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie filmowym „Jak dbam o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym?”, organizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Celem konkursu jest promocja i rozpowszechnianie dobrych praktyk, w jaki sposób rolnicy oraz mieszkańcy terenów wiejskich dbają o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym. Kto może wziąć udział w konkursie? Konkurs jest skierowany do rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego, którzy na dzień przesłania zgłoszenia konkursowego nie ukończyli 35 roku życia. Jakie są nagrody? Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizują II edycję konkursu „Najlepszy Doradca Ekologiczny”. Celem konkursu jest popularyzacja i promowanie najlepszych osiągnięć doradców w zakresie rolnictwa ekologicznego. Konkurs jest dwuetapowy, składa się z etapu wojewódzkiego (I etap) i krajowego (II etap). W województwie wielkopolskim jest nadzorowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza gospodarstwa ekologiczne z Wielkopolski do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2021 roku. Konkurs jest przeznaczony tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Do składania wniosków zachęcamy kandydatów prowadzących gospodarstwa ekologiczne towarowe, z lub bez hodowli zwierząt. W konkursie nie mogą brać udziału fundacje lub inne…