Po polu jedzie ciągnik z doczepioną maszyną rolniczą. Pojazdy są widoczne od tyłu. W tle widać drzewa.

Notowania cen usług maszynowych - wiosna 2022

Przedstawiamy notowania cen usług dotyczących wykorzystania maszyn rolniczych. Zestawienie zawiera ceny obowiązujące wiosną 2022 roku.

Ujęcie od góry na kalkulator oraz długopis, które leżą na otwartym zeszycie w kratkę.

Kalkulacje rolnicze - kwiecień 2022

Przedstawiamy kalkulacje dotyczące produktów roślinnych oraz produkcji zwierzęcej, które obejmują między innymi materiał siewny, rodzaj nawozu, koszty maszyn oraz usługi. Zestawienie dotyczy kwietnia 2022 roku.

Zbliżenie na kalkulator oraz monety leżące na kartkach z wykresami.

Miesięczne notowania cen - kwiecień 2022

Przedstawiamy notowania cen produktów i usług rolniczych obowiązujących w Wielkopolsce w kwietniu 2022 roku. Ceny zostały podzielone według rejonów Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Ujęcie od góry na kalkulator oraz długopis, które leżą na otwartym zeszycie w kratkę.

Kalkulacje rolnicze - marzec 2022

Przedstawiamy kalkulacje dotyczące produktów roślinnych oraz produkcji zwierzęcej, które obejmują między innymi materiał siewny, rodzaj nawozu, koszty maszyn oraz usługi. Zestawienie dotyczy marca 2022 roku.

Zbliżenie na kalkulator oraz monety leżące na kartkach z wykresami.

Miesięczne notowania cen - marzec 2022

Przedstawiamy notowania cen produktów i usług rolniczych obowiązujących w Wielkopolsce w marcu 2022 roku. Ceny zostały podzielone według rejonów Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Na stole leży kalkulator, na którym jest wyświetlona liczba 5.49. W tle leżą zapisane kartki.

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem ewidencji przychodów i rozchodów

Rachunkowość to system obserwacji, pomiaru oraz przetwarzania danych dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstwa-gospodarstwa rolnego. Rachunkowość rolnicza, jako rachunkowość branżowa, uwzględnia specyficzne cechy działalności rolniczej.

Kasa fiskalna, na której leży wydrukowany i nieoddarty paragon.

Obowiązki i zwolnienia dotyczące kas rejestrujących w 2022 roku

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z całym szeregiem obowiązków, które przedsiębiorca musi realizować. Jednym z takich obowiązków jest ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych). W przypadku gdy nie zostaną spełnione określone warunki, ten obowiązek może również dotyczyć rolników rozliczających podatek VAT na zasadach ogólnych.

Ujęcie od góry na kalkulator oraz długopis, które leżą na otwartym zeszycie w kratkę.

Kalkulacje rolnicze - luty 2022

Przedstawiamy kalkulacje dotyczące produktów roślinnych oraz produkcji zwierzęcej, które obejmują między innymi materiał siewny, rodzaj nawozu, koszty maszyn oraz usługi. Zestawienie dotyczy lutego 2022 roku.

Zbliżenie na fragment segregatora, kalkulatora i długopisu leżących na stole.

Dotowane ubezpieczenia rolne

Ubezpieczanie płodów rolnych jest dyktowane potrzebą ich ochrony przed stratami powodowanymi przez żywioły, które mogą poważnie zakłócić sytuację finansową gospodarstw, zwłaszcza tych o towarowym przeznaczeniu produkcji.

Na kartce z tabelką leży kalkulator oraz urządzenie do ręcznego liczenia monet. Między widełkami znajdują się srebrne monety.

Formy ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym

Podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania gospodarstw rolnych w gospodarce rynkowej bardzo często odbywa się intuicyjnie, bez wiedzy z zakresu rachunku ekonomicznego, co może skutkować nietrafnością decyzji czy też inwestycji. Dlatego tak ważna jest umiejętność wykorzystania już znanych i wypracowanych zasad rachunku ekonomicznego opartych na formach ewidencji księgowej.