Zbliżenie na kalkulator oraz monety leżące na kartkach z wykresami.

Miesięczne notowania cen - VI.2024

Przedstawiamy notowania cen produktów i usług rolniczych obowiązujących w Wielkopolsce w czerwcu 2024 roku. Ceny zostały podzielone według rejonów Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Ujęcie od góry na kalkulator oraz długopis, które leżą na otwartym zeszycie w kratkę.

Kalkulacje rolnicze produktów roślinnych oraz produkcji zwierzęcej - kwiecień 2024

Przedstawiamy kalkulacje dotyczące produktów roślinnych oraz produkcji zwierzęcej, które obejmują między innymi materiał siewny, rodzaj nawozu, koszty maszyn oraz usługi. Zestawienie dotyczy kwietnia 2024 roku.

Zbliżenie na kartkę z arkuszem kalkulacyjnym. Na niej widać fragment długopisu oraz kalkulatora.

ZUS czy KRUS – co wybrać?

Rolnik, który prowadzi gospodarstwo rolne i utrzymuje się wyłącznie z tego tytułu, zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wyboru. Musi pozostać ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dylemat czy wybrać KRUS czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczy jednak rolników, którzy planują założyć własną działalność gospodarczą albo chcą wejść jako wspólnik do spółki.

Pochmurny dzień. W oddali za zielonymi polem znajdują się budynki mieszkalne i gospodarskie, przy których rosną drzewa.

Jak można poprawić opłacalność produkcji w gospodarstwie rolnym?

Rolnik, monitorując nieustannie technologię produkcji roślinnej i zwierzęcej, a jednocześnie kontrolując koszty w swoim gospodarstwie, może w tych trudnych uwarunkowaniach rynkowych skutecznie wpłynąć na opłacalność w gospodarstwie i w konsekwencji uzyskać lepsze wyniki ekonomiczne.

Zdjęcie ilustracyjne - zbliżenie na kalkulator i leżący koło niego długopis.

Ubezpieczenie rolne - ochrona gospodarstwa

Gospodarstwami rolnymi są gospodarstwa, w których powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 hektar. Według prawa, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z leśnymi, a także wszelkie budynki oraz urządzenia, które są związane z prowadzeniem i zarządzaniem. Aby zabezpieczyć rolnika i jego gospodarstwo trzeba zawrzeć umowę z ubezpieczycielem. Ubezpieczenia mogą być obowiązkowe i dobrowolne.

Zdjęcie ilustracyjne - na kartce papieru leży widoczny z bliska kalkulator. Za nim widać fragment długopisu.

Przedmiot i systematyka ekonomiki rolnictwa

Mówiąc o przedmiocie i systematyce ekonomiki rolnictwa, na samym początku należy powiedzieć, czym takim jest sama ekonomika. Pod pojęciem ekonomiki kryje się dyscyplina z dziedziny nauk ekonomicznych. Ekonomika zajmuje się badaniem procesów gospodarczych zachodzących w rolniczym dziale gospodarki narodowej i światowej. Jest to więc jedna z dyscyplin branżowych, podobnie jak to jest w przypadku ekonomiki handlu, transportu, przemysłu czy też górnictwa i innych. Jest ona bardzo powiązana z ekonomiką społeczną, na której podstawie działa na rynku.

Na stole leży kalkulator, na którym jest wyświetlona liczba 5.49. W tle leżą zapisane kartki.

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem ewidencji przychodów i rozchodów

Rachunkowość to system obserwacji, pomiaru oraz przetwarzania danych dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstwa-gospodarstwa rolnego. Rachunkowość rolnicza, jako rachunkowość branżowa, uwzględnia specyficzne cechy działalności rolniczej.