Ujęcie od góry na kalkulator oraz długopis, które leżą na otwartym zeszycie w kratkę.

Kalkulacje rolnicze dotyczące produktów roślinnych oraz produkcji zwierzęcej - sierpień 2023

Przedstawiamy kalkulacje dotyczące produktów roślinnych oraz produkcji zwierzęcej, które obejmują między innymi materiał siewny, rodzaj nawozu, koszty maszyn oraz usługi. Zestawienie dotyczy sierpnia 2023 roku.

Zbliżenie na kalkulator oraz monety leżące na kartkach z wykresami.

Miesięczne notowania cen - sierpień 2023

Przedstawiamy notowania cen produktów i usług rolniczych obowiązujących w Wielkopolsce w sierpniu 2023 roku. Ceny zostały podzielone według rejonów Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Zbliżenie na kartkę z arkuszem kalkulacyjnym. Na niej widać fragment długopisu oraz kalkulatora.

ZUS czy KRUS – co wybrać?

Rolnik, który prowadzi gospodarstwo rolne i utrzymuje się wyłącznie z tego tytułu, zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wyboru. Musi pozostać ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dylemat czy wybrać KRUS czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczy jednak rolników, którzy planują założyć własną działalność gospodarczą albo chcą wejść jako wspólnik do spółki.

Pochmurny dzień. W oddali za zielonymi polem znajdują się budynki mieszkalne i gospodarskie, przy których rosną drzewa.

Jak można poprawić opłacalność produkcji w gospodarstwie rolnym?

Rolnik, monitorując nieustannie technologię produkcji roślinnej i zwierzęcej, a jednocześnie kontrolując koszty w swoim gospodarstwie, może w tych trudnych uwarunkowaniach rynkowych skutecznie wpłynąć na opłacalność w gospodarstwie i w konsekwencji uzyskać lepsze wyniki ekonomiczne.

Zdjęcie ilustracyjne - zbliżenie na kalkulator i leżący koło niego długopis.

Ubezpieczenie rolne - ochrona gospodarstwa

Gospodarstwami rolnymi są gospodarstwa, w których powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 hektar. Według prawa, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z leśnymi, a także wszelkie budynki oraz urządzenia, które są związane z prowadzeniem i zarządzaniem. Aby zabezpieczyć rolnika i jego gospodarstwo trzeba zawrzeć umowę z ubezpieczycielem. Ubezpieczenia mogą być obowiązkowe i dobrowolne.

Zdjęcie ilustracyjne - na kartce papieru leży widoczny z bliska kalkulator. Za nim widać fragment długopisu.

Przedmiot i systematyka ekonomiki rolnictwa

Mówiąc o przedmiocie i systematyce ekonomiki rolnictwa, na samym początku należy powiedzieć, czym takim jest sama ekonomika. Pod pojęciem ekonomiki kryje się dyscyplina z dziedziny nauk ekonomicznych. Ekonomika zajmuje się badaniem procesów gospodarczych zachodzących w rolniczym dziale gospodarki narodowej i światowej. Jest to więc jedna z dyscyplin branżowych, podobnie jak to jest w przypadku ekonomiki handlu, transportu, przemysłu czy też górnictwa i innych. Jest ona bardzo powiązana z ekonomiką społeczną, na której podstawie działa na rynku.

Na stole leży kalkulator, na którym jest wyświetlona liczba 5.49. W tle leżą zapisane kartki.

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem ewidencji przychodów i rozchodów

Rachunkowość to system obserwacji, pomiaru oraz przetwarzania danych dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstwa-gospodarstwa rolnego. Rachunkowość rolnicza, jako rachunkowość branżowa, uwzględnia specyficzne cechy działalności rolniczej.

Kasa fiskalna, na której leży wydrukowany i nieoddarty paragon.

Obowiązki i zwolnienia dotyczące kas rejestrujących w 2022 roku

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z całym szeregiem obowiązków, które przedsiębiorca musi realizować. Jednym z takich obowiązków jest ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych). W przypadku gdy nie zostaną spełnione określone warunki, ten obowiązek może również dotyczyć rolników rozliczających podatek VAT na zasadach ogólnych.

Zbliżenie na fragment segregatora, kalkulatora i długopisu leżących na stole.

Dotowane ubezpieczenia rolne

Ubezpieczanie płodów rolnych jest dyktowane potrzebą ich ochrony przed stratami powodowanymi przez żywioły, które mogą poważnie zakłócić sytuację finansową gospodarstw, zwłaszcza tych o towarowym przeznaczeniu produkcji.

Na kartce z tabelką leży kalkulator oraz urządzenie do ręcznego liczenia monet. Między widełkami znajdują się srebrne monety.

Formy ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym

Podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania gospodarstw rolnych w gospodarce rynkowej bardzo często odbywa się intuicyjnie, bez wiedzy z zakresu rachunku ekonomicznego, co może skutkować nietrafnością decyzji czy też inwestycji. Dlatego tak ważna jest umiejętność wykorzystania już znanych i wypracowanych zasad rachunku ekonomicznego opartych na formach ewidencji księgowej.