Kanał wodny w lesie.

Bezpłatne szkolenia pod nazwą „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu rozpoczyna ostatni, trzeci etap bezpłatnych szkoleń pod nazwą „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa wielkopolskiego. Zgłoszenia przyjmowane są w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

Widok na strumień wody płynący przez pole, porośnięte po bokach wysoką trawą.

Podsumowanie szkoleń "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne"

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przedstawia podsumowanie przeprowadzonych w 2022 roku oraz w pierwszym kwartale 2023 roku szkoleń: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” ‒ na terenie województwa wielkopolskiego.

Flaga Unii Europejskiej i logotyp Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pod spodem formułka dotycząca operacji.

Realizacja operacji „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przystąpił do realizacji operacji pod nazwą „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”. Operacja jest realizowana w ramach konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W sali przy stołach siedzą ludzie. Na ścianie wisi ekran, na którym jest wyświetlona prezentacja. Obok stoi mężczyzna, który przemawia.

Podsumowanie 2022 roku oraz harmonogram szkoleń w pierwszym kwartale 2023 roku

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przedstawia podsumowanie przeprowadzonych w 2022 roku szkoleń oraz harmonogram planowanych szkoleń w pierwszym kwartale 2023 roku pod nazwą „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” ‒ na terenie województwa wielkopolskiego.

Zdjęcie do artykułu  - WODR

Demonstracje w ramach Poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”

W październiku w Folwarku Wąsowo odbyły się wizyty rolników w ramach realizowanej demonstracji z owoców lub warzyw z Poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”.

Zdjęcie ilustracyjne. Na drewnianym stole leżą laptop, tablet i telefon komórkowy.

Bezpłatne szkolenia „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenia „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa wielkopolskiego. Szkolenia odbędą się we wrześniu.

Las. Wśród drzew znajduje się woda opadowa w zbiorniku melioracyjnym. Dookoła niej gęsto rośnie zieleń.

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przystąpił do organizacji szkoleń „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” ‒ na terenie województwa wielkopolskiego. Operacja realizowana jest w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.