Zdjęcie do artykułu  - WODR

Demonstracje w ramach Poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”

W październiku w Folwarku Wąsowo odbyły się wizyty rolników w ramach realizowanej demonstracji z owoców lub warzyw z Poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”.

Zdjęcie ilustracyjne. Na drewnianym stole leżą laptop, tablet i telefon komórkowy.

Bezpłatne szkolenia „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenia „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa wielkopolskiego. Szkolenia odbędą się we wrześniu.

Las. Wśród drzew znajduje się woda opadowa w zbiorniku melioracyjnym. Dookoła niej gęsto rośnie zieleń.

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przystąpił do organizacji szkoleń „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” ‒ na terenie województwa wielkopolskiego. Operacja realizowana jest w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.