Zdjęcie ilustracyjne. Na drewnianym stole leżą laptop, tablet i telefon komórkowy.

Bezpłatne szkolenia „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenia „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa wielkopolskiego. Szkolenia odbędą się we wrześniu.

Operacja realizowana jest w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Celem operacji jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów.

Szkolenia będą realizowane na terenie wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego. Harmonogramy kolejnych szkoleń będą publikowane na bieżąco. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu mogą kontaktować się w sprawie szczegółowych informacji z właściwymi Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego. Warunkiem udziału w szkoleniu jest podanie danych osobowych (identyfikacyjnych).

Więcej informacji o projekcie dostępne na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Załączniki do pobrania: