Słoneczny dzień. Na zdjęciu widać od frontu budynek Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 w Sielinku.

Sielinko

Informacje na temat bazy szkoleniowo-noclegowej oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 w Sielinku.

Słoneczny dzień. Na zdjęciu widoczny jest od frontu budynek Powiatowego Zespołu Doradztwa numer 7 w Marszewie.

Marszew

Informacje na temat bazy szkoleniowo-noclegowej oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7 w Marszewie.

Słoneczny dzień. Na zdjęciu, od frontu, widoczna jest siedziba Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 3 w Gołaszynie.

Gołaszyn

Informacje na temat bazy szkoleniowo-noclegowej oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 3 w Gołaszynie.