Zdjęcie ilustracyjne. Słoneczny dzień. Na niebie widoczne są pojedyncze chmury. Na polu po żniwach widoczne są baloty słomy.

Usługi

Usługi oferowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy różnorodne usługi, w rozmaitych obszarach, w tym między innymi:

 • wnioski o dopłaty obszarowe,
 • wniosek o płatności rolnośrodowiskowe, rolnośrodowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne wraz z płatnościami obszarowymi,
 • opinia dotycząca obrotu ziemią wydawana na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • premie dla młodych rolników,
 • modernizacja gospodarstw rolnych,
 • inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej,
 • systemy jakości produktów rolnych,
 • przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych
 • wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
 • systemy jakości produktów rolnych,
 • zalesianie i tworzenie terenów zalesionych,
 • premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
 • rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych przy rejestracji grupy producentów rolnych i dokumentów niezbędnych do nadania statusu organizacji,
 • kompleksowa pomoc w realizacji planu biznesowego grupy producentów rolnych,
 • wniosek o dotację do materiału siewnego,
 • analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania sprzętu w gospodarstwie rolnym,
 • plany przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • kalkulacje rolnicze,
 • notowania cen,
 • plan nawożenia,
 • bilans azotu dla gospodarstwa,
 • rejestr zwierząt,
 • zalecenia modernizacyjne,
 • bilans paszowy,
 • obliczanie dawek pokarmowych,
 • kosztorys w budownictwie,
 • wypełnianie wniosku „Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym",
 • plan działalności rolnośrodowiskowej, plan rolno-środowiskowo-klimatyczny, plan ekologiczny,
 • wypełnianie dokumentów, wniosków z zakresu ochrony środowiska,
 • opracowanie innych dokumentów niezbędnych do starań u pomoc z Unii Europejskiej i pomocy krajowej,
 • szkolenie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
 • kursy operatorów maszyn i urządzeń,
 • szkolenia specjalistyczne - branżowe, zlecone przez inne podmioty,
 • pokazy specjalistyczne zlecone przez inne podmioty,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • usługi sprzętem pomiarowym,
 • pomiar pola za pomocą GPS (Global Positioning System - System Nawigacji Satelitarnej),
 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego,
 • prowadzenie ewidencji zabiegów ochrony roślin w gospodarstwie rolnym,
 • wniosek do Agencji Nasiennej,
 • przetwórstwo i marketing produktów rolnych,
 • restrukturyzacja małych gospodarstw,
 • płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa,
 • inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarze Natura 2000,
 • ewidencja zabiegów agrotechicznych związanych z nawożeniem azotowym,
 • poprawa dobrostanu zwierząt.

Dokładne informacje dotyczące wszystkich dostępnych usług świadczonych przez WODR oraz ich koszt dostępne są u doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Dane kontaktowe do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

ul. Sieradzka 29

60-163 Poznań

tel.: 618 685 272, 618 630 411

faks: 618 685 660

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.