Zbliżenie na kłosy zielonego zboża.

Wsparcie korzystania z usług doradczych - trzecia edycja

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został beneficjentem poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Słoneczny dzień. Zielony ciągnik rolniczy stoi na polu rzepaku. Podczepiona do niego jest maszyna do opryskiwania upraw.

Wsparcie korzystania z usług doradczych - czym są KUDy?

Darmowe usługi oraz szansa na zdobycie bezcennej wiedzy – to główne korzyści, które mogą osiągnąć rolnicy w ramach tzw. KUDów, czyli wsparcia korzystania z usług doradczych. Aktualnie w toku są dwie edycje KUDów, które realizują podmioty doradcze w całej Polsce, w tym także Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który zaangażował do tego wielu swoich pracowników. Aktualnie to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez WODR.

Pochmurny dzień. Czerwony ciągnik rolniczy z podczepioną od tyłu maszyną do orania jedzie po polu. W tle widoczne są drzewa.

Wsparcie korzystania z usług doradczych - druga edycja

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został beneficjentem poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Słoneczny dzień. Wąska ścieżka idzie w głąb między dwoma zielonymi uprawami.

Wsparcie korzystania z usług doradczych

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został beneficjentem poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.