Zbliżenie na taflę wody. Wpada do niej kropla, tworząc kręgi na powierzchni.

Lokalne Partnerstwa do spraw Wody – podsumowanie pierwszego kwartału 2022 roku

W ramach inicjatywy powołania Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW) Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował w bieżącym roku 31 spotkań online we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego, w których uczestniczyło łącznie 512 osób.

Słoneczny dzień. Kilka paneli fotowoltaicznych stoi na trawie. W tle widać drzewa.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii

Odnawialne Źródła Energii zyskują coraz większą rzeszę zainteresowanych. Do zalet korzystania z zielonej energii możemy zaliczyć korzystny wpływ na środowisko, obniżenie rachunków za prąd lub wodę oraz niezależność od dużych dostawców. Decydując się na zainstalowanie w swoim gospodarstwie paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, turbin wiatrowych oraz biogazowni inwestujemy w przyszłość stając się gospodarstwem energooszczędnym oraz proekologicznym, na co tak mocno w obecnych czasach stawiany jest nacisk.

W zagrodzie znajdują się krowy mleczne. Widać ich wystawione głowy przez barierkę, jedzące zieloną paszę.

Cykl szkoleń pod nazwą „Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) organizuje bezpłatny cykl szkoleń pod nazwą „Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka”.

Słoneczny dzień. Rów melioracyjny w lesie wypełniony jest wodą.

Początek spotkań Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w 2022 roku

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu rozpoczął 2 lutego tegoroczny cykl spotkań Partnerów w ramach LPW (Lokalnych Partnerstw ds. Wody), które zostały utworzone w każdym z powiatów województwa wielkopolskiego.

Słoneczny dzień. W lesie, między drzewami, jest wypełniony wodą kanał melioracyjny.

Lokalne Partnerstwa do spraw Wody - podsumowanie 2021 roku

W 2021 roku zorganizowaliśmy 65 spotkań w ramach tworzenia struktur Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW) we wszystkich 31 powiatach naszego województwa. Zbieramy informacje od zainteresowanych podmiotów o problemach i potrzebach inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem retencji na obszarach rolniczych.

Pierwsza strona broszury o szóstych urodzinach SIR. Na pierwszym  planie jest wielka żółta cyfra 6 i napis "Urodziny Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich". W tle są różne zdjęcia.

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich ma już 6 lat

Nowoczesne rozwiązania, transfer wiedzy z nauki do praktyki oraz łączenie podmiotów i osób zainteresowanych wdrożeniami innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich to klucze do dynamicznego rozwoju polskiej produkcji rolniczej i polskiej wsi. Od sześciu lat aktywnie wspiera je SIR – Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, koordynowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz aktywnie wspierana przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Słoneczny dzień. Na zdjęciu widoczne jest pole pełne upraw. W tle widoczne są drzewa.

Dzień Przedsiębiorcy Rolnego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zapraszają 18 listopada 2021 roku o godzinie 10.00 na konferencję online pod hasłem „Innowacyjność i współpraca kluczem do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych”, która będzie odbywała się w ramach Dnia Przedsiębiorcy Rolnego.

Słoneczny dzień. Na zaoranym polu stoi czerwony ciągnik rolniczy z podczepioną do niego od tyłu maszyną do orania.

Wyniki konkursu „Innowacyjna wieś”

Konkurs „Innowacyjna wieś” organizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został zrealizowany w ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grafika składająca się z dwóch zdjęć obok siebie. Po lewej stronie widać grupę mężczyzn stojących na trawie, a po prawej dwóch mężczyzn stojących na podeście nad rzeką.

Dobre praktyki melioracyjne i gospodarki wodnej w wielkopolskim rolnictwie

W ramach tworzonych Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW) mających na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, zorganizowano w dniach 19-20.10.2021 roku wyjazd studyjny "Dobre praktyki melioracyjne i gospodarki wodnej w wielkopolskim rolnictwie" dla 50 osób.

Na zdjęciu widoczne są kobiety siedzące przy stole w gospodarstwie Aleksandry i Mieczysława Babalskich. Na środku stoi biała kartka z informacją o realizacji operacji.

Rolniczy handel detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę

Wyjazd studyjny „Rolniczy handel detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę” dla grupy mieszkańców obszarów wiejskich z terenu powiatu wągrowieckiego odbył się 14 września 2021 roku. Wyjazd został zorganizowany dzięki środkom „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” i miał na celu podniesienie wiedzy w zakresie rolniczego handlu detalicznego i oraz powadzenia w gospodarstwie przetwórstwa produktów rolnych na niewielką skalę, a także propagowanie innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie żywności.