Fragment plakatu promującego konkurs. Widać na nim logotypy organizatorów, dwa zdjęcia, informację o nazwie konkursu oraz nagrodzie.

Konkurs „Moje własne innowacje” – zgłoszenia

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie organizuje konkurs pod nazwą „Moje własne innowacje”. Konkurs ma na celu promowanie małych innowacji, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin i mają funkcjonalne zastosowanie w codziennej pracy.

Wnętrze dużego namiotu. Przy stołach, na ławkach, siedzi kilkadziesiąt osób, które słuchają wykładu. W tle widoczna jest wykładowczyni.

Współpraca nauki z praktyką w aspekcie innowacyjnych działań wdrażanych w polskim rolnictwie na Marszewskich Dniach Pola

Na poletkach demonstracyjnych w Marszewie Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zrealizował 20 czerwca 2021 roku operację pod nazwą Marszewskie Dni Pola „Współpraca nauki z praktyką w aspekcie innowacyjnych działań wdrażanych w polskim rolnictwie”, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na drewnianej ścianie wisi zielona tabliczka z żółtym napisem "Gospodarstwo demonstracyjne" oraz logiem WODR.

Gospodarstwa Demonstracyjne – dobre praktyki w produkcji rolniczej i działalności pozarolniczej

Cykl wykładów pod hasłem „Gospodarstwa Demonstracyjne – dobre praktyki w produkcji rolniczej i działalności pozarolniczej” miał na celu ułatwienie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w obszarze działalności pozarolniczej. Działanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Wnętrze hali. Na podłogach stoją stoły pingpongowe. Obok nich stoi mężczyzna, który wypowiada się do kamery.

Kręcimy filmy w gospodarstwach z Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu utworzył sieć gospodarstw demonstracyjnych, w skład których wchodzą gospodarstwa charakteryzujące się zróżnicowaniem pod względem profilu produkcji oraz wielkości. Wyróżniają się one na tle innych gospodarstw najnowocześniejszą technologią, rozwiązaniami oraz bardzo dobrą organizacją pracy. Osiągają także wysokie wyniki produkcyjne. W gospodarstwach tych są organizowane pokazy, szkolenia oraz demonstracje. Dzięki utworzonej przez WODR sieci gospodarstw demonstracyjnych, możliwy jest transfer wiedzy z obszaru naukowego do praktycznego.

Pochmurny dzień. Czerwony ciągnik rolniczy z przyczepioną do tyłu maszyną do orania jedzie po polu.

Konkurs „Innowacyjna wieś” - zgłoszenia

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Innowacyjna wieś”. Celem konkursu jest promocja i wspieranie znaczenia działań innowacyjnych, prowadzonych przez gospodarstwa rolne oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą dla rozwoju przestrzeni wiejskiej.

Wnętrze sali konferencyjnej WODR w Sielinku. Przy stole siedzi kilkanaście osób, które oglądają widoczną na telebimie prezentację.

Spotkanie ze spółkami wodnymi w Sielinku

Dnia 20 lipca 2021 roku w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółek Wodnych w terenu województwa wielkopolskiego z przedstawicielami WODR w Poznaniu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach tworzonych Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW), operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pochmurny dzień. Grupa kilkunastu osób, widocznych od tyłu, stoi kilkadziesiąt metrów przed biogazownią w Przybrodzie.

Biogaz – zielona energia!

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), realizując operację pod tytułem „Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia wspierające transfer wiedzy”, zorganizował 21 lipca 2021 roku wyjazd studyjny dla grupy rolników do Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Przybrodzie stanowiącego własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Gospodarstwo może pochwalić się działalnością innowacyjnej biogazowni. To właśnie wokół niej skupione zostało nasze szkolenie.