Flaga Unii Europejskiej i napis 'Funded by the European Union"

Projekt ScaleAgData, czyli laboratoria badawczo-innowacyjne

26 stycznia 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowego projektu w ramach programu Horyzont Europa – ScaleAgData. Projekt skupi się na uwolnieniu ogromnego potencjału, jaki tkwi w udostępnieniu danych z czujników in-situ w gospodarstwach rolnych dla ogólnoeuropejskiego monitorowania warunków rolno-środowiskowych.