Słoneczny dzień. Na zdjęciu widoczne jest pole z zieloną, wciąż dojrzewającą uprawą. W tle widać drzewa.

Europejska inteligentna edukacja w prawie rolno-środowiskowym w warunkach COVID-19

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest partnerem w projekcie „The Pathway to European Smart Education in the Agro-Environment Law under the COVID-19 Crisis” („Droga do europejskiej inteligentnej edukacji w prawie rolno-środowiskowym w warunkach kryzysu COVID-19”) w ramach programu ERASMUS+.

Projekt „The Pathway to European Smart Education in the Agro-Environment Law under the COVID-19 Crisis”, o akronimie EDULAW, skupia kilka cztery uniwersytety (Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Sant'Anna School of Advanced Studies, Polytechnic Institute of Leiria i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dwa stowarzyszenia (Stowarzyszenie Prawników Rolnych i Ekologicznych AGRENTA, Portugalskie Stowarzyszenie Prawa Konsumenckiego) oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Instytucje te działają na Słowacji, we Włoszech, w Portugalii i Polsce, a jednocześnie współpracują w celu opracowania i wdrożenia skutecznych narzędzi edukacji cyfrowej związanej z tematyką prawa rolno-środowiskowego.

Celem projektu jest wzmocnienie umiejętności kształcenia w instytucjach partnerów w zakresie prawa rolno-środowiskowego i żywnościowego poprzez stworzenie skutecznego narzędzia, które umożliwi wysokiej jakości edukację cyfrową.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • opracowanie innowacyjnej aplikacji do nauczania przedmiotów związanych z prawem rolno-środowiskowym,
  • rozwijanie cyfrowych kompetencji pedagogicznych nauczycieli i osób szkolących oraz osób uczących się,
  • romowanie tworzenia sieci partnerów w celu ułatwienia wymiany wiedzy fachowej w dziedzinie ustawodawstwa rolno-środowiskowego, z wykorzystaniem ekspertów w zakresie technologii edukacyjnych i odpowiedniej praktyki pedagogicznej.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej edulaw.uniag.sk.