Zdjęcie do artykułu  - WODR

FILM "Woda dla rolnictwa - rolnictwo dla Wody"

W ramach projektu Lokalne Partnerstwo ds. Wody Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z Panem Patrykiem Kokocińskim zrealizowali film instruktażowy dotyczący możliwości retencjonowania wody w gospodarstwie rolnym. Wszystkich zainteresowanych tematyką przeciwdziałania suszy zachęcamy do obejrzenia!

Sala konferencyjna. Od tyłu widać publiczność, przed którą jest ekran z prezentacją.

Konferencja Lokalnych Partnerstw do spraw Wody dla Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

28 września w Wąsowie odbyła się konferencja pod nazwą „Aktywizacja gospodarstw rolnych odpowiedzią na deficyt zasobów wodnych”. Wydarzenie było realizowane w ramach Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zdjęcie ilustracyjne. Kropla wody rozpryskuje się o płaską powierzchnię wody.

Aneks do planu wieloletniego Lokalnych Partnerstw do spraw Wody

Zgodnie z wytycznymi Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz zrealizowanymi spotkaniami Lokalnych Partnerstw do spraw Wody pod koniec 2021 roku opracowywany został dla wszystkich 31 powiatów „Wieloletni plan na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie dla powiatów województwa wielkopolskiego. Plan rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022 – 2030 w ramach Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w województwie wielkopolskim”.

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia przed budynkiem.

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego dotyczącego retencjonowania wód

W dniach 27-28 października 2022 roku w ramach operacji pod nazwą „Lokalne Partnerstwo do spraw Wody (LPW)”. Doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z rolnikami z terenu Wielkopolski uczestniczyli w wyjeździe studyjnym pod nazwą „Dobre praktyki retencjonowania wód na potrzeby produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym”.

Grupa osób w lesie pozuje do zdjęcia i uśmiecha się.

Wyjazd studyjny: „Dobre praktyki retencjonowania wód na potrzeby produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym”

W ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w ramach operacji „Lokalne Partnerstwo do spraw Wody (LPW)” w dniach 27-28 października 2022 roku odbył się wyjazd studyjny pod nazwą „Dobre praktyki retencjonowania wód na potrzeby produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym”. W wyjeździe uczestniczyło 50 osób.

Zbliżenie na taflę wody. Wpada do niej kropla, tworząc kręgi na powierzchni.

Sprawozdanie z realizacji operacji Lokalne Partnerstwo do spraw Wody w trzecim kwartale 2022 roku

Działania związane z powołaniem Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w województwie wielkopolskim w trzecim kwartale 2022 roku.

Las. Wśród drzew znajduje się woda opadowa w zbiorniku melioracyjnym. Dookoła niej gęsto rośnie zieleń.

Lokalne gospodarowanie wodą na obszarach wiejskich

Postępujące zmiany klimatu stają się coraz bardziej uciążliwym zjawiskiem. Brak opadów przyczyniający się do występowania suszy oraz często występujący silny wiatr potęgują występowanie zjawiska erozji, czyli procesu niszczenia wierzchniej warstwy gleby. Dlatego tak ważne jest gospodarowanie wodą, w szczególności w wymiarze lokalnym.