stoiska WODR

Marszewskie Dni Pola łącznikiem tradycji z nowoczesnością

Tradycja organizowania przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego spotkań polowych dla rolników, gospodarstw demonstracyjnych, doradców oraz nauczycieli i uczniów szkół rolniczych z hodowlami roślin oraz przedstawicielami producentów nawozów i środków ochrony roślin sięga już prawie 30 lat.

Działanie M16

Działanie M16 "Współpraca"

Grupa Operacyjna "MilkOnLine"

fragment strony Poradnika

Dobrostan owiec i kóz

W majowym wydaniu Poradnika Gospodarskiego ukazał się drugi artykuł z cyklu „Vademecum rolnika”. Artykuł finansowany jest w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2024-2025 w zakresie SIR.

logo grupy

Konferencja grup producentów rolnych i organizacji producentów

We środę 24 kwietnia 2024 roku w Sali Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku odbyła się konferencja "Grupy producentów rolnych i organizacje producentów – tworzenie, rozwój i wsparcie finansowe".

fragment okładki miesięcznika

Mączka owadzia

Innowacyjne źródło białko w żywieniu zwierząt.

Grupy producentów rolnych i organizacje producentów – tworzenie, rozwój i wsparcie finansowe

Grupy producentów rolnych i organizacje producentów

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, organizuje bezpłatną konferencję pod nazwą „Grupy producentów rolnych i organizacje producentów – tworzenie, rozwój i wsparcie finansowe”…

hala targów

Nowoczesna produkcja rolnicza, wyjazd studyjny do Francji

W dniach od 25 lutego do 1 marca 2024 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował wyjazdu studyjny do Francji na targi rolnicze Salon De L'agriculture pod tytułem „Nowoczesna produkcja rolnicza”.