pszczoły na plastrze w ulu

Zwalczanie warrozy testowane w Sielinku

FILM powstał w trakcie prób innowacyjnego rozwiązania w środowisku naturalnym życia pszczół

Plansza z tytułem filmu

Prototyp urządzenia zwalczającego warrozę

ZOBACZ FILM

dwie białe alpaki

Operacja Chów i hodowla małych przeżuwaczy

Wydarzenie dedykowane rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz doradcom, zainteresowanym tematyką chowu i hodowli małych przeżuwaczy. Owiec, kóz i alpak.

Zdjęcie do artykułu  - WODR

FILM "Woda dla rolnictwa - rolnictwo dla Wody"

W ramach projektu Lokalne Partnerstwo ds. Wody Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z Panem Patrykiem Kokocińskim zrealizowali film instruktażowy dotyczący możliwości retencjonowania wody w gospodarstwie rolnym. Wszystkich zainteresowanych tematyką przeciwdziałania suszy zachęcamy do obejrzenia!

Bochenki chleba żytniego i razowego

Warsztaty piekarnicze w ramach SIR

W dniach od 10 do 11 października 2023 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował operację pod tytułem „Nowoczesne rozwiązania w przetwórstwie żywności”, której przedmiotem były warsztaty piekarnicze dla grupy 25 osób z obszaru Wielkopolski.

Sala konferencyjna. Od tyłu widać publiczność, przed którą jest ekran z prezentacją.

Konferencja Lokalnych Partnerstw do spraw Wody dla Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

28 września w Wąsowie odbyła się konferencja pod nazwą „Aktywizacja gospodarstw rolnych odpowiedzią na deficyt zasobów wodnych”. Wydarzenie było realizowane w ramach Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Widok z góry na namioty Strefa Innowacji i namioty handlowe podczas Krajowych Dni Pola. Między stoiskami widać ludzi.

Relacja z operacji "Strefa Innowacji – Krajowe Dni Pola 2023”

Realizacja operacji: "Strefa Innowacji – Krajowe Dni Pola 2023”, która odbyła się dniach 3-5 czerwca 2023 roku w Sielinku koło Opalenicy.