Wnętrze sali wykładowej. Kilkadziesiąt osób, widocznych od tyłu, siedzi na krzesłach i słucha wykładu oraz ogląda widoczną na telebimie prezentację.

Sprawozdanie z operacji „Gala Gospodarstw Demonstracyjnych”

W dniach 8 - 9 września 2022 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zrealizował operację pod nazwą „Gala Gospodarstw Demonstracyjnych” mającej na celu kontynuację sieciowania wielkopolskich Gospodarstw Demonstracyjnych oraz wsparcie transferu wiedzy z nauki do praktyki współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zbliżenie na taflę wody. Wpada do niej kropla, tworząc kręgi na powierzchni.

Sprawozdanie z realizacji operacji Lokalne Partnerstwo do spraw Wody w trzecim kwartale 2022 roku

Działania związane z powołaniem Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w województwie wielkopolskim w trzecim kwartale 2022 roku.

Na trawie stoi grupa osób i pozuje do zdjęcia.

Wyjazd studyjny „Innowacje w chowie i hodowli bydła na przykładzie francuskich doświadczeń”

W dniach 2-9 października 2022 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zorganizował wyjazd studyjny dla hodowców i producentów bydła mięsnego pod nazwą „Innowacje w chowie i hodowli bydła na przykładzie francuskich doświadczeń”.

Na podwórzu stoi grupa ludzi, zwrócona przodem do mężczyzny, który przemawia.

Praktyka czyni mistrza. „Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka”

12 października 2022 roku grupa hodowców i producentów krów mlecznych z obszaru Wielkopolski uczestnicząca w szkoleniu pod tytułem „Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka” realizowanego w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), miała możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

Przed wejściem do budynku stoi grupa osób, która pozuje do zdjęcia.

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego pod nazwą „Dobre przykłady w rolnictwie ekologicznym”

W ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w dniach 26-30 września 2022 roku odbył się wyjazd studyjny pod nazwą „Dobre przykłady w rolnictwie ekologicznym”. W wyjeździe uczestniczyło 20 osób – głównie mieszkańcy obszarów wiejskich.

Przy stole siedzi kilka osób, nie widać im twarzy. Jedna z osób trzyma długopis i pisze w zeszycie. Obok zeszytu stoi biały kubek na talerzyku oraz leży notatnik.

Warsztaty EIP-AGRI: „Młodzi przedsiębiorcy – motory innowacji na obszarach wiejskich”

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI) organizuje warsztaty pod nazwą „Młodzi przedsiębiorcy – motory innowacji na obszarach wiejskich” dedykowane dla rolników, leśników, doradców, naukowców, przedstawicieli start-upów i innych stowarzyszeń otoczenia rolnictwa. To dwudniowe wydarzenie odbędzie się w Dublinie w terminie 30 listopada - 1 grudnia 2022 roku.

Sala lekcyjna. Przy ławkach siedzą obróceni tyłem słuchacze. Przed nimi jest wykładowca, który prezentuje wykład na ekranie.

„Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka”. Trzecie spotkanie

19 września 2022 roku grupa hodowców bydła mlecznego i producentów mleka po raz trzeci spotkała się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ramach kontynuacji operacji „Akademia żywienia krów mlecznych wyzwania współczesnego producenta mleka” organizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - SIR.