Kompleksowe Doradztwo Rolnicze

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został beneficjentem interwencji I.14.2 Kompleksowe doradztwo rolnicze – moduł 1 Kompleksowe programy doradcze (I.14.2.1) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Operacja polega na wykonaniu zakresu rzeczowego poprzez świadczenie kompleksowych programów doradczych dla ostatecznych odbiorców programów doradczych na obszarze województwa wielkopolskiego. Odbiorcami mogą być rolnicy oraz młodzi rolnicy.

Tematy usług doradczych

Tematy usług doradczych, które zostały określone do realizacji w ramach świadczonych kompleksowych programów doradczych w ramach I.14.2.1

  1. Ekoschematy - systemy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt,
  2. System integrowanej produkcji roślin,
  3. Biologiczne metody ochrony,
  4. Rolnictwo ekologiczne,
  5. Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości,
  6. Doradztwo dla młodych rolników - beneficjentów interwencji I.11. PS WPR,
  7. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym, z wykorzystaniem narzędzia lERiGŻ,
  8. Zarządzanie i planowanie w gospodarstwie rolnym,
  9. Zadrzewienia i systemy rolno-leśne,
  10. Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin.

Realizowana operacja prowadzi do zapewnienia przepływu wiedzy i informacji w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych poprzez realizację kompleksowych programów doradczych, co przyczynia się do realizacji celu przekrojowego, polegającego na modernizacji sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystywania.

Zapraszamy rolników do kontaktu z doradcami Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w całej Wielkopolsce.

Materiał dofinansowany ze środków UE w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Materiał opracowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.