Pochmurny dzień. Na zdjęciu widoczne jest pole z dojrzałą uprawą zboża. W tle widać drzewa.

Szkolenie z możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy z działania M16 Współpraca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje 16 stycznia 2020 roku szkolenie z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca.

Słoneczny dzień. Czerwony ciągnik rolniczy, widoczny od boku, stoi na polu.

Krótkie łańcuchy żywności a działanie „Współpraca”

Ważnym narzędziem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest działanie „Współpraca”. Jego zadaniem jest wsparcie współpracy i innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Przeznaczone na to środki finansowe mają przyczynić się między innymi do poprawy konkurencyjności gospodarstw, rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz poprawy jakości życia.

Słoneczny dzień. Po polu jedzie zielony kombajn, który kosi uprawę kukurydzy.

Tryb konkurencyjny w ramach Programu Rrozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniająca ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdjęcie ilustracyjne. Kobieta pracuje przy laptopie, który jest postawiony na biurku.

Nabór ekspertów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór na ekspertów do oceny wniosków w ramach działania „Współpraca”.

Pochmurny dzień. Niebieski ciągnik rolniczy z przyczepioną do tyłu czerwoną maszyną jedzie po polu.

Już wkrótce nabór wniosków w ramach działania „Współpraca”

Już wkrótce nabór wniosków w ramach działania „Współpraca”. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych. Grupa operacyjna na rzecz innowacji może otrzymać wsparcie na funkcjonowanie oraz realizację operacji. Wymagane jest, aby Beneficjent (grupa operacyjna) składała się z co najmniej dwóch kategorii podmiotów (kategorie: rolnik, właściciel lasów, naukowcy, przedsiębiorca, podmiot doradczy).

Zdjęcie ilustracyjne przedstawiające widoczne z góry banknoty o nominałach 20 złotych.

Działanie „Współpraca” w zakresie krótkich łańcuchów dostaw – możesz otrzymać nawet 325 000 złotych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało program dofinansowujący rolników prowadzących lub podejmujących sprzedaż bezpośrednią. Środki finansowe są dostępne w ramach działania „Współpraca” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdjęcie ilustracyjne. Na drewnianych deskach leży pusty notatnik z długopisem położonym na środku.

Nabór wniosków w ramach krótkich łańcuchów żywności od 29 marca 2021 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na realizację operacji w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności. Wnioski można składać od 29 marca do 12 maja 2021 roku.