Przy stole siedzi kilka osób, nie widać im twarzy. Jedna z osób trzyma długopis i pisze w zeszycie. Obok zeszytu stoi biały kubek na talerzyku.

Nabór ekspertów do grup fokusowych

Europejska Sieć do spraw Wspólnej Polityki Rolnej ogłosiła nabór ekspertów do trzech nowych grup fokusowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2023 roku do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (czasu obowiązującego w Brukseli).

W naborze mogą wziąć udział rolnicy, leśnicy, doradcy, naukowcy i inne osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w jednym z poniższych tematów.

Grupa Fokusowa 50: Rolnictwo regeneratywne dla zdrowia gleby

Temat: W jaki sposób praktyki rolnictwa regeneratywnego mogą pomóc rolnikom w odbudowie, ochronie i poprawie zdrowia oraz produktywności gleby?

Grupa fokusowa 51: Uprawy towarzyszące, w tym Milpa i rośliny wysokobiałkowe

Jak zintegrować uprawy towarzyszące z istniejącymi systemami upraw w krajobrazach rolniczych, aby zwiększyć odporność gospodarstw oraz efektywnie wykorzystać zasoby naturalne, jednocześnie zmniejszając zależność od nakładów zewnętrznych?

Grupa fokusowa 52: Konkurencyjne i odporne obszary górskie

Jakie innowacyjne rozwiązania związane z rolnictwem, leśnictwem i biogospodarką mogą sprzyjać konkurencyjności oraz odporności społeczno-gospodarczej i środowiskowej obszarów górskich i ich społeczności?

Więcej informacji w zakresie powyższych tematów oraz wniosku rekrutacyjnego udostępnione są w zaproszeniu, opublikowanym na portalu www.ksowplus.pl.