Zdjęcie ilustracyjne. Na pierwszym planie widoczna jest z bliska pszenica. W tle widać zachodzące nad polem słońce.

Siew materiału kwalifikowanego

W praktyce rolniczej są trzy możliwości zwiększenia dochodowości w produkcji rolniczej. Pierwsza to wzrost plonu, a dalej obniżenie kosztów produkcji oraz wzrost ceny plonów. Rolnik ma wpływ w zasadzie na pierwsze dwie. Punktem wyjściowym do osiągania wysokich plonów jest wysiew materiału kwalifikowanego odmian dostosowanych do warunków klimatyczno-glebowych w danym gospodarstwie.

Zbliżenie na zielone kłosy zboża falujące na wietrze.

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych na terenie Wielkopolski

Ważnym elementem wyboru odmiany jest lista odmian zalecanych. Listy odmian zalecanych są tworzone na podstawie doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) i dopasowane do warunków klimatycznych i glebowych danego województwa. Dzięki dokładnej analizie doświadczeń PDOiR można wybrać odmianę, która będzie najlepiej spełniała oczekiwania i sprawdzi się w danym regionie.

Zbliżenie na fragment łąki kwietnej. Widać maki, niebieskie kwiaty oraz zieloną trawę.

Łąki kwietne jako element przeciwdziałania suszy

Problemy z brakiem wody są z roku na rok coraz bardziej poważne i dotyczą w zasadzie każdego z nas, dlatego ważne jest świadome i odpowiedzialne gospodarowanie wodą. Czy łąki kwietne mogą stanowić skuteczne narzędzie w walce z tak ogromnym problemem?

Pole kukurydzy. Po prawej stronie rośnie plon wysokiej kukurydzy, a po lewej jest ściernisko.

Uprawa kukurydzy - korzyści i zagrożenia

Uprawa kukurydzy w Polsce cieszy się dużą popularnością. Roślina ta może być użytkowana na wiele sposobów i stanowi istotny składnik w żywieniu zwierząt. Na prawidłową jej uprawę ma wpływ wiele czynników, takich jak nawożenie, termin siewu czy ochrona przed szkodnikami.

Zbliżenie na zielone liście rosnącego ziemniaka.

Organizmy kwarantannowe występujące w uprawie ziemniaka

Choć z roku na rok maleje powierzchnia uprawy ziemniaka w naszym kraju, to dla jego pozostałych producentów temat organizmów kwarantannowych nadal stanowi sprawę najwyższej wagi. Wiedza z zakresu prawidłowego rozpoznawania patogenów powinna być regularnie odświeżana.

Zbliżenie na kłosy zielonej pszenicy.

Dotowane ubezpieczenie upraw

Rolnictwo od wieków jest niezaprzeczalnie powiązane z warunkami naturalnymi i otoczeniem, w którym odbywa się produkcja rolnicza. Ze względu na swój charakter oraz specyfikę funkcjonowania, gospodarstwa rolne, zarówno te małe, jak i wielkopowierzchniowe są szczególnie narażone na zagrożenia związane z działaniem sił natury, nad którymi człowiek nie ma kontroli.

Pole pszenicy. Widać beżowe i zielone łany.

Wpływ mieszanek zbożowo-strączkowych na plonowanie pszenicy i rzepaku

Wprowadzenie w Polsce uprawy roślin strączkowych bądź też mieszanek zbożowo- strączkowych powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na zakup śrut sojowych i rzepakowych z innych krajów. Śruty te bardzo często są produktami, do których w celu prawidłowego i wzmożonego plonowania wykorzystywane są organizmy modyfikowane genetycznie (GMO).

Pole kukurydzy. Na wysokich brązowych łodygach widać żółte kolby.

Choroby występujące w uprawie kukurydzy

Jeszcze nie tak dawno panowało przekonanie, że kukurydza nie choruje. Po części to stwierdzenie było prawdziwe, gdyż uprawa kukurydzy w przeszłości nie była tak popularna, a w związku z tym nie była aż tak atakowana przez choroby. Obecnie kukurydzę uprawia się na powierzchni około 1 miliona hektarów, często w monokulturze, a to sprzyja rozwojowi zarówno chorób, jak i szkodników.

Ścieżka na polu między rzędami wysokiej zielonej rośliny.

Agrotechniczne i kalendarzowe terminy wapnowania

Efektywność wapnowania warunkują czynniki zależne i niezależne od rolnika, jak chociażby pogoda. Do pierwszych zalicza się przede wszystkim wybór terminu wapnowania oraz typu wapna.

Zbliżenie na mały rurociąg biegnący po polu między grządkami. Na końcu jest zawór. Ze zraszacza leci woda.

Charakterystyka urządzeń nawadniających oraz sposoby nawadniania

W dzisiejszych czasach technika nawadniania roślin jest na znacznie wyższym poziomie niż w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Na rynku jest wiele systemów nawadniających, które znajdują zastosowanie w rolnictwie, jak i w ogrodnictwie.