grafika przedstawiająca mężczyznę z tabletem

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu członkiem konsorcjum w unijnym projekcie "OpenAgri"

OpenAgri to projekt realizowany w ramach programu Horyzont Europa od stycznia 2024 roku do grudnia 2026 roku. Program ten ma na celu zapewnienie rolnikom bezpłatnych narzędzi typu open source, mogących działać nawet w lokalizacjach o ograniczonym dostępie do sieci/Internetu.