Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu członkiem konsorcjum w unijnym projekcie "OpenAgri"

OpenAgri to projekt realizowany w ramach programu Horyzont Europa od stycznia 2024 roku do grudnia 2026 roku. Program ten ma na celu zapewnienie rolnikom bezpłatnych narzędzi typu open source, mogących działać nawet w lokalizacjach o ograniczonym dostępie do sieci/Internetu.

Uwzględniając kilka kluczowych problemów w zakresie cyfryzacji, z którymi borykają się podmioty działające w sektorze rolnym (m.in. ograniczona dostępność Internetu, brak łączności, brak odpowiednich narzędzi cyfrowych) projekt przyczyni się do zmniejszenia luki cyfrowej między obszarami wiejskimi i miejskimi. Liderem projektu jest Uniwersytet w Maastricht. Konsorcjum tworzy łącznie 19 partnerów z Europy, w tym Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Od Obietnicy do Działania: Współtworzenie Rolnictwa Przyszłości

Dyskusja o potencjale cyfrowych rozwiązań dla rolnictwa (Ariculture Digital Solutions - ADS) trwa od lat, jednak ich powszechne wdrażanie jest procesem czasochłonnym. By go przyspieszyć, w ramach projektu OpenAgri opracowane zostaną efektywne i energooszczędne narzędzia typu open source, dostosowane do konkretnych potrzeb rolników, w tym tych, którzy prowadzą gospodarstwa na terenach o ograniczonym dostępie do Sieci. "OpenAgri oznacza więcej niż narzędzia - to zmiana paradygmatu," podkreśla prof. Christopher Brewster, Koordynator OpenAgri. "Stawiamy rolników w centrum rewolucji cyfrowej, dając im odpowiednie narzędzia na bazie open-source, ułatwiające im prowadzenie gospodarstwa. Tworząc ekosystem oparty na bazie open source niwelujemy bariery kosztowe, budujemy zaufanie i pokonamy przeszkody w łączności. W ramach 14 pilotaży na rzecz Zrównoważonych Innowacji (SIP - Sustainable Innovation Pilots), realizowanych w ramach projektu w 10 krajach europejskich o zróżnicowanym krajobrazie na obszarach wiejskich rolnicy i twórcy/dostawcy nowoczesnych rozwiązń cyfrowychi będą blisko współpracować i zaprojektują rozwiązania odpowiadające ich potrzebom”. OpenAgri to nie tylko eksperyment laboratoryjny; to żywa społeczność. Dlatego poza rolnikami, do współpracy w ramach projektu zaangażowani są doradcy, naukowcy i dostawcy cyfrowych rozwiązań dla rolnictwa. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z Poznańskim Instytutem Technologicznym - Łukasiewicz oraz Poznańskim Centrum Superkomuterowo-Sieciowym będą realizować jeden z pilotaży na rzecz Zrównoważonych Innowacji (SIP).

OpenAgri’s Open Call/ Konkurs

W ramach projektu OpenAgri przewidziano także otwarty konkurs dla 9 nowych pilotaży na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SIP), w ramach których finansowanie w kwocie 100 000 EUR każdy pilotaż, będą mogły uzyskać małe konsorcja (2 podmioty: rolnik i dostawca cyfrowych rozwiązań dla rolnictwa) zainteresowane tworzeniem i testowaniem cyfrowych rozwiązań dla rolnictwa.

Świadome Decyzje ze Wsparciem Sztucznej Inteligencji (AI)

OpenAgri nie kończy się jednak na pilotażach. W ramach projektu opracowane zostanie także narzędzie wspomagania decyzji oparte na sztucznej inteligencji i wspierające rolników, doradców i decydentów w wyborze najlepszego możliwego rozwiązania w każdej sytuacji, od analiz opartych na chmurze po analizy i czujniki na samym skraju sieci. Projekt OpenAgri otrzymał finansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2021–2027. Wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej projektu, a także na Facebook'u, platformie LinkedIn, X i YouTube.

 Więcej informacji o projekcie: 

www.horizon-openagri.eu

Facebook: https://www.facebook.com/people/OpenAgri/61554865886782/

X(Twitter): https://twitter.com/OpenAgriEU

You Tube: //www.youtube.com/@OpenAgri"

 

Źródło: https://horizon-openagri.eu/2024/01/26/openagri-the-eu-project-empowering-farmers-with-open-source-tools/

tu powinno być zdjecie