Widok od przodu na drewnianą ścieżkę pomiędzy wysoką trawą i drzewami.

Rezerwaty przyrody w Wielkopolsce

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Ścieżka pomiędzy zielonymi łodygami kukurydzy. W oddali widać budynek.

Rolnictwo ekologiczne – od czego zacząć?

Rolnictwo ekologiczne jest jednym ze sposobów uprawy roli oraz chowu i hodowli zwierząt. Aktualnie temat ekologicznego prowadzenia gospodarstwa jest coraz bardziej rozpowszechniany. Najtrudniejszym krokiem jest rozpoczęcie działalności – jak więc się do tego zabrać?

Widok na jezioro, wokół którego rośnie las. Słoneczny dzień.

Parki narodowe jako forma ochrony przyrody

Park narodowy zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody stanowi jedną z form ochrony przyrody. W Polsce istnieją obecnie 23 parki narodowe. Zajmują one 1% całkowitej powierzchni kraju.

Zbliżenie na główki sałaty rosnące w ziemi.

Żywność ekologiczna jako jeden z czynników wpływających na zdrowie człowieka

Ekologiczna żywność jest żywnością prozdrowotną, która wywiera znaczący wpływ na zdrowie oraz prawidłowe czynniki życiowe. W swoim składzie zawiera znacznie niższą zawartość azotynów i azotanów oraz metali ciężkich, takich jak ołów oraz śladowe ilości pestycydów.

Zdjęcie ilustracyjnie przedstawiające leżący pellet

Pellet – alternatywne i ekologiczne źródło ciepła w domu

Przez niepewną sytuację energetyczną coraz chętniej korzystamy z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), aby być bardziej niezależnym od paliw kopalnych. Bardzo popularnym wyborem jest pellet, czyli to rodzaj biomasy stałej.

Zdjęcie do artykułu  - WODR

Zadrzewienia – nie tylko element krajobrazu

Kto z nas, będąc na spacerze z bliskimi „za miastem” lub patrząc z okna samochodu czy z siodełka roweru choć raz nie zaczepił wzrokiem o drzewa i krzewy rosnące przy gruntowych, polnych drogach czy przecinające połacie pól uprawnych? Komu nie zdarzyło się szukać miejsca na odpoczynek w ich sąsiedztwie lub cienia albo schronienia przed deszczem? Komu nie zaświtała myśl, że takie zadrzewienia cieszą oczy w porze kwitnienia i są tu całkiem „na miejscu”? Zadrzewienia śródpolne, bo o nich mowa, są ważną częścią krajobrazu i pełnią wiele różnych funkcji środowiskowych. Wiele z nich jest istotnych dla środowiska rolniczego i dlatego warto znać inne ich funkcje poza walorami wizualnymi.

Zdjęcie ilustracyjne. Zbliżenie na sadzonki w glebie.

Permakultura – działania dla odbudowy żyzności gleby

Permakultura jest swoistym połączeniem ekologii, agroleśnictwa, rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju. Czerpie z obserwacji i naśladowania naturalnych zależności między człowiekiem a środowiskiem dla osiągnięcia harmonijnego współistnienia wszystkich istot, zgodnie z trzema zasadami: dbałości o naturę, dbałości o ludzi oraz dzielenia się wszystkim (inaczej zasada sprawiedliwości społecznej).

Na zdjęciu widoczna jest łąka kwietna.

Łąka kwietna - alternatywa dla trawników

Łąka kwietna jest doskonałą alternatywą dla szeroko dziś rozpowszechnionych trawników, które są dość ubogie gatunkowo i wymagają intensywniejszej pielęgnacji. Łąki coraz częściej powstają w miastach poprzez ograniczanie zabiegów utrzymaniowych.

Zbliżenie na małą zielonką roślinkę na ścieżce. Po obu stronach rośnie wysoka roślina uprawna o zielonych liściach.

Ochrona środowiska w gospodarstwie w kontekście polityki unijnej

Na początku dwudziestego pierwszego wieku współczesne rolnictwo staje wobec nowych wyzwań, w tym tych związanych z ochroną środowiska naturalnego, a zwłaszcza jakości wody i powietrza. Ochrona środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu są jednymi z głównych celów Wspólnej Polityki Rolnej.

Po zielonym polu jedzie czerwony ciągnik z rozłożonym opryskiwaczem. W tle widać drzewa.

Zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

W gospodarstwach rolnych wymywanie azotu z gleby uzależnione jest od poziomu nawożenia, płodozmianu uprawy i właściwości mechanicznych gleb, a szczególnie ich przepuszczalności. Gleby lekkie, przepuszczalne, których w Polsce jest ponad 50%, sprzyjają nitryfikacji, a w efekcie wymywaniu azotanów.