betonowa płyta z nawozem

Zmiana powierzchni przechowywania nawozów naturalnych

Docelowo pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres minimum 6 miesięcy. Natomiast powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres minimum 5 miesięcy.

Komunikat IUNG PIB dotyczący suszy rolniczej w Polsce

Instytut stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski, powodujące straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20 procent.

fotowoltaika pionowa

Pionowa instalacja fotowoltaiczna w Sielinku

W Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 2 w Sielinku została zainstalowana instalacja fotowoltaiczna pionowa o mocy 16,56 kWp. Instalacja zlokalizowana jest na poletkach demonstracyjnych.

portret jeża

Chrońmy jeże

W Polsce można spotkać dwa podobne do siebie gatunki jeża. Jeż wschodni występuje na terenie całego kraju, a jeż zachodni spotykany jest w zachodniej części Polski. Obydwa gatunki są objęte częściową ochroną.

Widok od przodu na drewnianą ścieżkę pomiędzy wysoką trawą i drzewami.

Rezerwaty przyrody w Wielkopolsce

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Ścieżka pomiędzy zielonymi łodygami kukurydzy. W oddali widać budynek.

Rolnictwo ekologiczne – od czego zacząć?

Rolnictwo ekologiczne jest jednym ze sposobów uprawy roli oraz chowu i hodowli zwierząt. Aktualnie temat ekologicznego prowadzenia gospodarstwa jest coraz bardziej rozpowszechniany. Najtrudniejszym krokiem jest rozpoczęcie działalności – jak więc się do tego zabrać?

Widok na jezioro, wokół którego rośnie las. Słoneczny dzień.

Parki narodowe jako forma ochrony przyrody

Park narodowy zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody stanowi jedną z form ochrony przyrody. W Polsce istnieją obecnie 23 parki narodowe. Zajmują one 1% całkowitej powierzchni kraju.