Zdjęcie ilustracyjnie przedstawiające leżący pellet

Pellet – alternatywne i ekologiczne źródło ciepła w domu

Przez niepewną sytuację energetyczną coraz chętniej korzystamy z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), aby być bardziej niezależnym od paliw kopalnych. Bardzo popularnym wyborem jest pellet, czyli to rodzaj biomasy stałej.

Zdjęcie do artykułu  - WODR

Zadrzewienia – nie tylko element krajobrazu

Kto z nas, będąc na spacerze z bliskimi „za miastem” lub patrząc z okna samochodu czy z siodełka roweru choć raz nie zaczepił wzrokiem o drzewa i krzewy rosnące przy gruntowych, polnych drogach czy przecinające połacie pól uprawnych? Komu nie zdarzyło się szukać miejsca na odpoczynek w ich sąsiedztwie lub cienia albo schronienia przed deszczem? Komu nie zaświtała myśl, że takie zadrzewienia cieszą oczy w porze kwitnienia i są tu całkiem „na miejscu”? Zadrzewienia śródpolne, bo o nich mowa, są ważną częścią krajobrazu i pełnią wiele różnych funkcji środowiskowych. Wiele z nich jest istotnych dla środowiska rolniczego i dlatego warto znać inne ich funkcje poza walorami wizualnymi.

Zdjęcie ilustracyjne. Zbliżenie na sadzonki w glebie.

Permakultura – działania dla odbudowy żyzności gleby

Permakultura jest swoistym połączeniem ekologii, agroleśnictwa, rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju. Czerpie z obserwacji i naśladowania naturalnych zależności między człowiekiem a środowiskiem dla osiągnięcia harmonijnego współistnienia wszystkich istot, zgodnie z trzema zasadami: dbałości o naturę, dbałości o ludzi oraz dzielenia się wszystkim (inaczej zasada sprawiedliwości społecznej).

Na zdjęciu widoczna jest łąka kwietna.

Łąka kwietna - alternatywa dla trawników

Łąka kwietna jest doskonałą alternatywą dla szeroko dziś rozpowszechnionych trawników, które są dość ubogie gatunkowo i wymagają intensywniejszej pielęgnacji. Łąki coraz częściej powstają w miastach poprzez ograniczanie zabiegów utrzymaniowych.

Zbliżenie na małą zielonką roślinkę na ścieżce. Po obu stronach rośnie wysoka roślina uprawna o zielonych liściach.

Ochrona środowiska w gospodarstwie w kontekście polityki unijnej

Na początku dwudziestego pierwszego wieku współczesne rolnictwo staje wobec nowych wyzwań, w tym tych związanych z ochroną środowiska naturalnego, a zwłaszcza jakości wody i powietrza. Ochrona środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu są jednymi z głównych celów Wspólnej Polityki Rolnej.

Po zielonym polu jedzie czerwony ciągnik z rozłożonym opryskiwaczem. W tle widać drzewa.

Zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

W gospodarstwach rolnych wymywanie azotu z gleby uzależnione jest od poziomu nawożenia, płodozmianu uprawy i właściwości mechanicznych gleb, a szczególnie ich przepuszczalności. Gleby lekkie, przepuszczalne, których w Polsce jest ponad 50%, sprzyjają nitryfikacji, a w efekcie wymywaniu azotanów.

Góra drewnianej beczki, w której jest woda. W tle widać drewniany płot oraz trochę zieleni.

Dlaczego warto zbierać wodę deszczową?

Woda deszczowa, czyli popularna „deszczówka” to cenne, odnawialne źródło wody. Jej zbieranie i wykorzystanie pozwala nie tylko na realizację celów zrównoważonego rozwoju, zachęcających do racjonalnego korzystania z zasobów wodnych z myślą o naszej planecie i następnych pokoleniach, ale też przyczynia się do zmniejszenia rachunków za wodę zużytą do podlewania zieleni przydomowej czy miejskiej oraz może odciążyć systemy kanalizacyjne w trakcie intensywnych opadów.