Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB o suszy rolniczej w Polsce

Instytut stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski, powodujące straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20 procent.

W pierwszym okresie raportowania, od 21 marca do 20 maja 2024 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -92 mm.

Komunikat wraz z załącznikami:

Źródło: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach