Zbliżenie na gałązkę chmielu z zielonymi szyszkami.

Pomoc dla producentów chmielu – wnioski tylko do 12 sierpnia

Tylko do 12 sierpnia o pomoc finansową ze od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą się ubiegać rolnicy uprawiający w 2020 lub w 2021 roku chmiel, którym została przyznana w tym czasie płatność z tego tytułu i którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu obniżenia dochodu z uprawy tej rośliny. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Na trawiastej ziemi stoi stado białych świń w ciemne łaty.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji - półmetek przyjmowania wniosków

Do 2 września 2022 roku można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Młoda kobieta w ludowym stroju stoi na polu między uprawami. W ręku trzyma kłosy zboża.

Bezpłatne szkolenia on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich

Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów, które działa przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizuje operację „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej”. W ramach operacji zaplanowane są bezpłatne szkolenia on-line dla członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji na szkolenia decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby do 35. roku życia.

Zdjęcie ilustracyjne. Na pierwszym planie widoczna jest z bliska pszenica. W tle widać zachodzące nad polem słońce.

Siew materiału kwalifikowanego

W praktyce rolniczej są trzy możliwości zwiększenia dochodowości w produkcji rolniczej. Pierwsza to wzrost plonu, a dalej obniżenie kosztów produkcji oraz wzrost ceny plonów. Rolnik ma wpływ w zasadzie na pierwsze dwie. Punktem wyjściowym do osiągania wysokich plonów jest wysiew materiału kwalifikowanego odmian dostosowanych do warunków klimatyczno-glebowych w danym gospodarstwie.

Zbliżenie na zielone kłosy zboża falujące na wietrze.

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych na terenie Wielkopolski

Ważnym elementem wyboru odmiany jest lista odmian zalecanych. Listy odmian zalecanych są tworzone na podstawie doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) i dopasowane do warunków klimatycznych i glebowych danego województwa. Dzięki dokładnej analizie doświadczeń PDOiR można wybrać odmianę, która będzie najlepiej spełniała oczekiwania i sprawdzi się w danym regionie.

Na ściernisku stoją dwie białe świnie z głowami skierowanymi ku dołu.

Najgroźniejsze choroby świń - występowanie i zwalczanie

Produkcja trzody chlewnej narażona jest na występowanie różnych zakażeń. Ich nasilenie jest różne, a od staranności i dociekliwości rolnika zależy zdrowotność hodowanych świń. Należy stosować profilaktykę i skuteczne zwalczanie, aby choroby nie stanowiły obniżenia dochodów gospodarstw produkujących trzodę chlewną.

Szerokie ujęcie na pastwisko ze ścieżką wytyczoną drewnianym płotem. Obok płotu są bawoły. Na końcu ścieżki jest drewniany domek, a dalej las.

Zagroda Szczęśliwych Zwierząt - najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Wielkopolsce w 2022 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego ogłosiło w 2022 roku kolejną, 15. edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Zwycięzcą w Wielkopolsce została Zagroda Szczęśliwych Zwierząt w Białęgach (powiat poznański).

Sad z kwitnącymi drzewami. Pod drzewami rozciąga się nieskoszony trawnik, w którym są mlecze.

Permakultura – ogród w zgodzie z naturą

Od kilku lat coraz częściej słyszymy o systemie projektowania ogrodów o nazwie „permakultura”. Zainteresowanie tym sposobem gospodarowania jest coraz powszechniejsze wśród osób pragnących żyć w zgodzie z naturą. Założenie i pielęgnacja ogrodu nie są trudne, należy jednak pamiętać o kilku warunkach.

Zbliżenie na fragment łąki kwietnej. Widać maki, niebieskie kwiaty oraz zieloną trawę.

Łąki kwietne jako element przeciwdziałania suszy

Problemy z brakiem wody są z roku na rok coraz bardziej poważne i dotyczą w zasadzie każdego z nas, dlatego ważne jest świadome i odpowiedzialne gospodarowanie wodą. Czy łąki kwietne mogą stanowić skuteczne narzędzie w walce z tak ogromnym problemem?

Zbliżenie na pysk białego jagnięcia, którego widać od przodu. W tle widać inne owce.

Przetwórstwo mleka owczego w gospodarstwie

Mleko owcze ma większą wartość odżywczą w porównaniu do najbardziej popularnego mleka, czyli krowiego, a także mleka koziego. Co ciekawe, po przerobieniu na ser jeszcze bardziej zyskuje on na wartości.