grafika kampanii

QAFP, od 1 lipca większe dopłaty dla hodowców zwierząt

System Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products) – został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej.

Zbliżenie na kalkulator oraz monety leżące na kartkach z wykresami.

Miesięczne notowania cen - VI.2024

Przedstawiamy notowania cen produktów i usług rolniczych obowiązujących w Wielkopolsce w czerwcu 2024 roku. Ceny zostały podzielone według rejonów Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

wzrastające rośliny na glebie

Wapnowanie a żyzność i biologiczna aktywność gleby

Gleba pełni bardzo ważną funkcję w produkcji oraz rozkładzie biomasy, magazynowaniu próchnicy, przepływie materii. Stanowi ona środowisko życia dla wielu gatunków flory i fauny. Gleba jest również bardzo ważnym ogniwem w obiegu wody i pierwiastków mineralnych w ekosystemie.

betonowa płyta z nawozem

Zmiana powierzchni przechowywania nawozów naturalnych

Docelowo pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres minimum 6 miesięcy. Natomiast powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres minimum 5 miesięcy.

Komunikat IUNG PIB dotyczący suszy rolniczej w Polsce

Instytut stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski, powodujące straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20 procent.

kłosy pszenicy

Ważna informacja MRiRW

Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych – wnioski są przyjmowane do 5 czerwca.

Ujęcie od góry na kalkulator oraz długopis, które leżą na otwartym zeszycie w kratkę.

Kalkulacje rolnicze produktów roślinnych oraz produkcji zwierzęcej - kwiecień 2024

Przedstawiamy kalkulacje dotyczące produktów roślinnych oraz produkcji zwierzęcej, które obejmują między innymi materiał siewny, rodzaj nawozu, koszty maszyn oraz usługi. Zestawienie dotyczy kwietnia 2024 roku.