Słoneczny dzień. Na zdjęciu, od frontu, widoczna jest siedziba Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Centrala - Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Dane kontaktowe do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Słoneczny dzień. Na zdjęciu od przodu widoczny jest budynek Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Dyrekcja - Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Dyrekcja Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Słoneczny dzień. Na zdjęciu od przodu widoczny jest szary budynek Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Marszewie.

Baza szkoleniowo-noclegowa

Kontakt do ośrodków będących bazą szkoleniowo-noclegową Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Na drewnianym stole leżą papierowe wydania gazet.

Media

Kontakt dla mediów.

Na drewnianym stole leżą papierowe wydania gazet.

Wydawnictwa

Kontakt do Wydawnictw.

Zdjęcie ilustracyjne. Telefon komórkowy trzymany jest w dłoniach. Na wyświetlaczu telefonu nic nie widać.

Ochrona danych osobowych

Kontakt w kwestiach dotyczących RODO (ochrona danych osobowych).