Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia przed budynkiem.

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego dotyczącego retencjonowania wód

W dniach 27-28 października 2022 roku w ramach operacji pod nazwą „Lokalne Partnerstwo do spraw Wody (LPW)”. Doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z rolnikami z terenu Wielkopolski uczestniczyli w wyjeździe studyjnym pod nazwą „Dobre praktyki retencjonowania wód na potrzeby produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym”.

Celem wyjazdu było zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Wyjazd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wizytacje

Pierwszego dnia wyjazdu studyjnego w pierwszej kolejności odbyła się wizytacja następujących obiektów:

  • platforma widokowa przy Zbiorniku Dębiec,
  • Zbiornik Wonieść – jaz i zapora,
  • Nielęgowo – jaz i pompownia,
  • jaz w parku kościańskim.

Oprowadzającymi byli doktor inżynier Przemysław Sztukowski (Dyrektor Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich) oraz Marcin Waligóra (Kierownik Nadzoru Wodnego w Kościanie).

Kolejnym przystankiem był zbiornik wodny w Rydzynie, gdzie zostały przedstawione funkcje hydrotechniczne zbiorników wodnych w Rydzynie i Jutrosinie – spotkanie poprowadził Piotr Kozdrój (Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie).

Następne w Boszkowie wygłoszona została bardzo interesująca prelekcja na temat układu hydrologicznego Jeziora Dominickiego na Pojezierzu Leszczyńskim, na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, którą przeprowadził Jacek Schubert.

Słoneczny dzień. Grupa ludzi stoi przy zbiorniku wodnym i opiera się o niebieską barierkę.

W piątek prezentacje wygłosił doktor Stanisław Świtek - pracownik Katedry Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W swoim wykładzie poruszył bardzo istotne w rolnictwie zagadnienia:

  • Produkcja rolnicza w obliczu zmian klimatu,
  • Znaczenie materii organicznej,
  • Jak zwiększyć efektywność wykorzystania wody przez rośliny?
  • Podstawy rolnictwa regeneracyjnego.

Następnie prezentacje przedstawił pan Patryk Kokociński (wstęp do wizyty studyjnej w gospodarstwie rolnym w Snowidowie) pod nazwą „Drzewa, mała retencja, uprawy: jak w gospodarstwie rolnym radzić sobie ze zmianami klimatu”.

Ostatnim etapem wyjazdu była wizyta studyjna w gospodarstwie rolnym w Snowidowie, gdzie rolnicy oraz doradcy mogli w praktyce zobaczyć sposoby retencjonowania wody w gospodarstwie rolnym.