Flaga Unii Europejskiej i logotyp Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pod spodem formułka dotycząca operacji.

Realizacja operacji „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przystąpił do realizacji operacji pod nazwą „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”. Operacja jest realizowana w ramach konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

16 marca 2023 roku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zawarło umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” pod nazwą „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”. Operacja będzie realizowana w ramach konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z Instytutem Zootechniki w Balicach, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz 16 ośrodkami doradztwa rolniczego. Operacja jest wspófinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Operacja ma na celu promowanie i upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacji w zakresie chowu i hodowli bydła ras mięsnych.

Operacja polega na:

  • założeniu obiektów demonstracyjnych w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę bydła ras mięsnych pozostających pod kontrolą użytkowości mięsnej i prowadzenia w tych obiektach działalności zgodnie z instrukcją,
  • przeprowadzeniu demonstracji w obiektach demonstracyjnych,
  • organizacji konferencji.

W każdym województwie zostanie założony co najmniej 1 obiekt demonstracyjny. Na terenie całego kraju powstanie 41 obiektów demonstracyjnych. Każda demonstracja uwzględni odpowiedni dobór ras, zasady żywienia i utrzymania zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne, wymogi dotyczące dobrostanu, zasady bioasekuracji gospodarstw i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt, elementy rolnictwa precyzyjnego oraz zarządzania stadem i gospodarstwem.

Uczestnikami demonstracji będą rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy operacji typu „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Obszar objęty operacją ma zasięg ogólnopolski.

Liczba uczestników demonstracji wynosi 2825 osób.

Realizacja operacji potrwa do końca czerwca 2025 roku.