Logotyp row.jpg Trzy byki rasy mięsnej

Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

W dniach 23-25 stycznia 2024 roku odbył się drugi z trzech zaplanowanych cykli demonstracji w ramach operacji pod nazwą: „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”.

Operacja realizowana jest w ramach Konsorcjum wraz z Instytutem Zootechniki w Balicach, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz 16 Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Uczestnikami demonstracji są rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy operacji typu „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Celem realizowanych demonstracji jest promowanie i upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacji w zakresie chowu i hodowli bydła ras mięsnych, poprzez pokazywanie podczas demonstracji systemu zarzadzania stadem bydła mięsnego w oparciu o kontrolę masy ciała wraz z danymi dotyczącymi behawioru związanego z pojeniem. Wykorzystanie dostępnych technologii w praktycznym i efektywnym modelu gospodarowania pozwoli ma monitoring tempa wzrostu cieląt i opasów ale również zmiany masy ciała krów mamek. Do gospodarstw rolnych biorących udział w projekcie dostarczono wagi z systemem CALMSCALE – inteligentnego, bezstresowego systemu monitoringu zmian masy ciała bydła.

W Wielkopolsce demonstracje przeprowadzane są w trzech gospodarstwach rolnych:

1. Przedsiębiorstwie Rolno-Hodowlanym „Gałopol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, znajdującym się w Gałowie przy ulicy Wierzbowej 10, 64-500 Szamotuły. Doradca z ramienia WODR: Iwona Perońska. Opiekunami naukowymi demonstracji z ramienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego są: dr Aleksandra Kalińska i dr Piotr Kostusiak.

2. Gospodarstwie Rolnym Wełnica-Miaty Marcina Krzewińskiego, znajdującym się w Miaty 1, 62-240 Trzemeszno. Doradca z ramienia WODR: Jacek Michalski. Opiekunami naukowymi demonstracji z ramienia SGGW są: dr Marek Balcerak, dr Jan Ślósarz.

3. Przedsiębiorstwie Rolnym Długie Stare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakład Rolny w Gołanicach, znajdującym się przy ulicy Parkowej 11, 64-117 Krzycko Małe oraz Zakład Rolny Święciechowa, ulica Lasocicka 9, 64-115 Święciechowa Doradcą z ramienia WODR jest: Ryszard Paprocki. Opiekunami naukowymi demonstracji z ramienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jest: dr Marcin Gołębiewski.

 

Podczas drugiego cyklu demonstracji skupiono się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z rasami bydła mięsnego. W pierwszej kolejności omawiane były walory ras utrzymywanych w obiektach demonstracyjnych z uwzględnieniem przydatności danej rasy do modelu produkcji uwzględniającego warunki gospodarstwa, następnie przedstawiono inne rasy bydła mięsnego. Dzięki temu, uczestnicy mogli się dowiedzieć, dlaczego do chowu i hodowli w danym obiekcie demonstracyjnym zostały dobrane konkretne rasy, z kolei wartością dodaną demonstracji, była możliwość uporządkowania wiedzy wśród uczestników na temat wad i zalet poszczególnych ras bydła mięsnego. Omówione zostały także możliwości krzyżowania towarowego bydła i występujące zjawisko heterozji, które wpływa m. in. na zdrowotność, osiąganie wyższej wydajności mięsnej oraz jakości uzyskiwanego mięsa wołowego. Ponadto, poruszano także zagadnienia związane z profilaktyką weterynaryjną i zootechniczną, w tym przede wszystkim o stosowanych w gospodarstwach biorących udział w demonstracjach szczepieniach ochronnych, metodach zabezpieczenia zwierząt przed pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi, sposobach usuwania rogów, częstotliwości korekcji racic, pobieraniu krwi do badań z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt. Przy okazji uczestnicy odwiedzili powstającą w Przedsiębiorstwie Rolnym Długie Stare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nowoczesną oborę na 250 krów mlecznych. Kolejne demonstracje w tych gospodarstwach zaplanowane są na 23-25 kwietnia 2024 roku. Realizacja operacji w całej Polsce potrwa do końca czerwca 2025 roku.

 

Tekst i zdjęcia: Dorota Pietrzak, specjalistka w Dziale Technologii Produkcji Rolniczej