Po zielonym polu jedzie czerwony ciągnik z rozłożonym opryskiwaczem. W tle widać drzewa.

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami - nabór wniosków do 3 kwietnia

Do 3 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie na „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego”. W naborze wprowadzono kilka zmian, między innymi podniesiono poziom pomocy ze 100 tysięcy na 150 tysięcy złotych. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Słoneczny dzień. Szeroki widok na pole ze ścierniskiem, na horyzoncie widać słupy energetyczne.

Stosowanie nawozów naturalnych - nie musi być zdjęcia geotagowanego

Nie ma obowiązku robienia zdjęcia geotagowanego w przypadku przyorywania obornika i stosowania nawozów naturalnych płynnych. Zamiast tego, rolnik będzie musiał złożyć oświadczenie o wykonaniu praktyki.

Zbliżenie na dłonie leżące na stole na kartce papieru. Jedna dłoń trzyma długopis.

Bezpłatna pomoc doradców przy wypełnianiu wniosków

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o płatności bezpośrednie. W razie potrzeby doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego bezpłatnie pomogą w wypełnieniu wniosku. Ośrodki prowadzą także szkolenia dla rolników w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków i korzystania z ekoschematów.

Rysunek ilustracyjny - rośliny i pieniądze na stole

Dopłaty bezpośrednie - wnioski do 15 maja

Do 15 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich, wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. Przez wzgląd na ochronę środowiska w tegorocznym naborze, realizowanym w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, pojawiły się nowości. 

Słoneczny dzień. Po zielonym polu jedzie ciągnik. Wokół niego są natryski z wodą.

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru ustalony na 1 marca został przedłużony do 15 marca 2023 roku.

Słoneczny dzień. Po zielonym polu jedzie ciągnik. Wokół niego są natryski z wodą.

Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór w obszarach nawadniania i zielonej energii do 1 marca

Do 1 marca rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Na ściernisku stoją dwie białe świnie z głowami skierowanymi ku dołu.

Inwestycje chroniące gospodarstwa przed wirusem ASF lub powodzią - nabór wniosków do 24 lutego

Do 24 lutego 2023 roku Agencja Rrestrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. To oferta pomocy skierowana do rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed wirusem ASF (afrykańskiego pomoru świń), a także do spółek wodnych chcących zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą czy powodzią. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych, jeśli jesteście zainteresowani złożeniem wniosku.