Na drewnianym podeście stoi stado gęsi. Przeważają gęsi białe, kilka jest szarych.

Zarządzanie ryzykiem – nabór wniosków do 31 października

Do 31 października można składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano ponad 108 milionów euro na to działanie. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Zbliżenie na zielone sadzonki wystające z ziemi.

Ekoschematy - nowe propozycje w płatnościach bezpośrednich na lata 2021-2027

Ekoschematy to nowa płatność bezpośrednia realizowana w sposób roczny. Rolnik otrzyma ją za realizację praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska w rozszerzonym zakresie. Warto podkreślić, że producenci rolni mogą z niej skorzystać w sposób dobrowolny.

Na wybiegu znajduje się stado białych kur, stoją ciasno w grupie.

Od 30 września można składać wnioski o wsparcie w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” będzie prowadzony od 30 września do 31 października 2022 roku. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano ponad 108 mln euro na to działanie.

Na stole, przykrytym żółtym obrusem, leżą małe słoiczki z produktami w środku, stoi wazon z kwiatami, wiklinowy koszyk.

Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich - wnioski do 30 września

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego. O takie wsparcie po raz kolejny mogą ubiegać się koła wpisane do prowadzonego przez Agencję Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Na trawiastej ziemi stoi stado białych świń w ciemne łaty.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wnioski tylko do 2 września

Do 2 września 2022 roku można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Zbliżenie na gałązkę chmielu z zielonymi szyszkami.

Pomoc dla producentów chmielu – wnioski tylko do 12 sierpnia

Tylko do 12 sierpnia o pomoc finansową ze od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą się ubiegać rolnicy uprawiający w 2020 lub w 2021 roku chmiel, którym została przyznana w tym czasie płatność z tego tytułu i którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu obniżenia dochodu z uprawy tej rośliny. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Zbliżenie na zieloną roślinkę wyrastającą z suchej i popękanej ziemi.

Aplikacja suszowa „zgłoś szkodę rolniczą” już dostępna

Resort rolnictwa uruchomił aplikację publiczną pod nazwą „zgłoś szkodę rolniczą”. Za jej pośrednictwem producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w 2022 roku mają możliwość złożenia wniosku o szacowanie szkód.