Na zewnętrznym wybiegu znajdują się dwa prosięta, które są umorusane ziemią i stoją przy płocie.

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę - nabór wydłużony do 7 lutego

Od 18 stycznia do 7 lutego hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę będą mogli ubiegać się o nadzwyczajne tymczasowe wsparcie. Jest to zupełnie nowy rodzaj pomocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie skierowane jest do rolników prowadzących działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli świń, samodzielnie bądź z małżonkiem, jeżeli:

 1. do 15 maja 2022 roku zgłosili do rejestru IRZ co najmniej 10 zwierząt tego gatunku, urodzonych w siedzibie stada między 1 kwietnia 2021 roku a 31 marca 2022 roku
 2. do 18 stycznia 2023 roku zgłosili oznakowanie przynajmniej 1 zwierzęcia tego gatunku, które urodziło się od dnia 1 kwietnia 2022 roku
 3. spełniają jeden z następujących warunków:
  • prowadzą produkcję ekologiczną;
  • otrzymali pomoc w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” na podstawie wniosku złożonego w 2021 roku i taki wniosek złożyli też w 2022 roku;
  • otrzymali płatność za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 roku i złożyli w 2022 roku wniosek o przyznanie tej płatności. W przypadku gdy grunty orne stanowią mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 roku i 2022 roku powinny zostać zadeklarowane co najmniej dwie różne uprawy, a uprawa główna w tych latach nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych;
  • zrealizowali inwestycje związane z ochroną środowiska lub zachowaniem klimatu w ramach premii dla młodych rolników lub środków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz spełniają warunki określone w decyzjach przyznających takie wsparcie;
  • zrealizowali operacje prośrodowiskowe związane z „Modernizacją gospodarstw rolnych” oraz realizują wynikające z tego zobowiązania;
  • zrealizowali przedsięwzięcie w ramach „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” oraz realizują zobowiązania z tym związane;
  • wytwarzają w swoim gospodarstwie rolnym energię elektryczną z odnawialnego źródła energii;
  • zrealizowali w swoim gospodarstwie inwestycję polegającą na wykonaniu stawu lub urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych.

Pomoc może być przyznana rolnikowi tylko raz i nie może przekroczyć 15 tysięcy euro.

Wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia do 7 lutego 2023 roku drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Agencji.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa