W zagrodzie na błocie znajdują się małe prosięta. Są blisko obiektywu i wypełniają cały kadr. Ryjki mają umorusane ziemią.

Wsparcie dla producentów świń – nabór wniosków w styczniu

Rolnicy zajmujący się produkcją trzody chlewnej będą mogli otrzymać nowe wsparcie. Dofinansowanie wyniesie od 2400 do 70 000 złotych. Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 został dodany nowy instrument wsparcia.

Zbliżenie na brązową trawę, na której leżą bryłki gradu.

Termin naboru wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych wydłużony do 30 listopada

Zgodnie z zapowiedzią Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi termin naboru wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych został wydłużony do 30 listopada. Znowelizowane rozporządzenie regulujące zasady przyznawania tej pomocy właśnie weszło w życie.

Zbliżenie na fragment popękanej ziemi od suszy. Część jest porośnięta zieloną trawą.

Aplikacja suszowa – kalkulacja albo protokół

Po zalogowaniu się do aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” można pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer czy urządzenie mobilne. Przypominamy: jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie.

Dwa rzędy słupów energetycznych na polu. Zdjęcie zrobione jest pod słońce. W tle widać zarys lasu.

Rolnicy na taryfie C – do 30 listopada trzeba złożyć wniosek, żeby mieć tańszy prąd w 2023 roku

30 listopada mija termin złożenia oświadczenia, które uprawnia do korzystania w przyszłym roku z prądu w cenie 785 złotych za 1 megawatogodzinę. Ulga dotyczy samorządów, podmiotów użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Grafika ilustracyjna przedstawia sześć rąk, z których każda trzyma następną tworząc sześciokąt.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – nabór wniosków ruszy 17 listopada

Od 17 listopada do 30 grudnia 2022 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Rolnik w słomianym kapeluszu siedzi pod drzewem, w ręku trzyma tablet. Dookoła jest dużo zieleni.

Usługi rolnicze i leśne – wnioski do 21 października

Do 21 października można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie rozwoju usług rolniczych i leśnych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W tym naborze pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Na drewnianym podeście stoi stado gęsi. Przeważają gęsi białe, kilka jest szarych.

Zarządzanie ryzykiem – nabór wniosków do 31 października

Do 31 października można składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano ponad 108 milionów euro na to działanie. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.