Pole pszenicy. Widać beżowe i zielone łany.

Pomoc dla producentów zbóż i pszczelarzy

Rząd uruchomi pomoc dla rolników, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę. Podwyższona zostanie także stawka pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Na wsparcie rolników rząd przeznaczy ponad 600 milionów złotych.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy – dokumenty zostały przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Najważniejsze rozwiązania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacać wsparcie producentom rolnym, którzy ponieśli dodatkowe koszty w związku z brakiem stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Pomoc będzie obliczana w oparciu między innymi o stawkę pomocy zróżnicowaną w zależności od województwa, w którym prowadzona jest uprawa pszenicy lub kukurydzy:

  • 1 050 złotych na 1 hektar powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
  • 825 złotych na 1 hektar powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
  • 840 złotych na 1 hektar powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
  • 660 złotych na 1 hektar powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
  • 630 złotych na 1 hektar powierzchni upraw kukurydzy położonych w pozostałych województwach;
  • 495 złotych na 1 hektar powierzchni upraw pszenicy położonych w pozostałych województwach.

Pomoc dla rolników zostanie notyfikowana Komisji Europejskiej.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę doszło także do licznych zakłóceń na rynkach, co doprowadziło do wzrostu cen wielu produktów wykorzystywanych przy produkcji pasiecznej. W konsekwencji nastąpił wzrost kosztów utrzymania rodziny pszczelej. Dlatego rząd podniesie stawkę pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich z 20 złotych do 50 złotych. Środki na to wsparcie zwiększą się jednocześnie z 35,5 miliona złotych do 60 milionów złotych.

W 2023 roku kontynuowana będzie ponadto pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla właścicieli lub współwłaścicieli statku rybackiego, którzy zobowiążą się do trwałego zaprzestania działalności połowowej. Wsparcie takie było udzielane w 2022 roku.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi