Na ściernisku stoją dwie białe świnie z głowami skierowanymi ku dołu.

Inwestycje chroniące gospodarstwa przed wirusem ASF lub powodzią - nabór wniosków do 24 lutego

Do 24 lutego 2023 roku Agencja Rrestrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. To oferta pomocy skierowana do rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed wirusem ASF (afrykańskiego pomoru świń), a także do spółek wodnych chcących zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą czy powodzią. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych, jeśli jesteście zainteresowani złożeniem wniosku.

Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń, bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Pomoc w wysokości do 100 tysięcy złotych w formie refundacji do 80 procent kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji mogą otrzymać między innymi na:

  • utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
  • wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji,
  • budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń,
  • zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem,
  • rzebudowę czy remont, które doprowadzą do utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,
  • wykonanie ogrodzenia chlewni.

O pomoc mogą ubiegać się także spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników.

Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 milion złotych, między innymi na:

  • zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny,
  • wykonanie robót na urządzeniach melioracji wodnych w celu zabezpieczeniu gospodarstw przed skutkami suszy lub powodzi, na przykład remont rowu melioracyjnego, budowa progu piętrzącego, prace na sieciach drenarskich.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej, bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP.

W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy. Spółka wodna nie może złożyć wniosku, jeżeli wniosek w danym naborze składa związek, którego ta spółka jest członkiem.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych, jeśli jesteście zainteresowani złożeniem wniosku.

Tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa