Rysunek ilustracyjny - rośliny i pieniądze na stole

Dopłaty bezpośrednie - wnioski do 15 maja. Bezpłatna pomoc doradców

Do 15 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich, wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. Przez wzgląd na ochronę środowiska w tegorocznym naborze, realizowanym w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, pojawiły się nowości. Z inicjatywy ministra Henryka Kowalczyka doradcy Ośrodków Doradztwa Rolniczego za darmo pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków.

Od tego roku, aby otrzymać dopłaty, trzeba spełnić kryteria rolnika aktywnego zawodowo (być w poprzednim roku beneficjentem płatności bezpośrednich nieprzekraczających kwoty 5 tysięcy euro) oraz stosować zasady wzmocnionej warunkowości (przestają obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, to jest cross-compliance, i zazielenienia).

Nowe zasady warunkowości

Wzmocniona warunkowość opiera się na 9 normach GAEC, dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Wytyczne te są również podstawą do określenia wymagań dla dodatkowych dobrowolnych działań, takich jak ekoschematy, które stanowią zupełnie nowy element kampanii dopłat 2023. Ekoschematów jest 6, i to od rolnika zależy, czy zdecyduje się na ich wdrożenie.

Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory wynosił on 3 hektary, a od tego roku został obniżony do 1 hektara. Istotne jest, że płatność taka przyznawana jest do pierwszych 30 hektarów. Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których przyznawana jest płatność (dotychczas było to 50 hektarów).

Najważniejsze daty

Wnioski o przyznanie płatności wraz z załącznikami będą przyjmowane od 15 marca do 15 maja 2023 roku. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 procent.

Z kolei korekt we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 31 maja 2023 roku. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 procent za każdy dzień zwłoki.

Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 9 czerwca 2023 roku.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Przypominamy, że wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych.

Z inicjatywy ministra Henryka Kowalczyka doradcy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, w tym WODR, za darmo pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Ośrodki prowadzą także szkolenia dla rolników w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków i korzystania z ekoschematów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa