Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenia zostały zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu >

Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka

Relacja wideo prezentująca cykl szkoleń zatytułowany „Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka”. Cykl został zorganizowany dla rolników oraz hodowców krów mlecznych z obszaru Wielkopolski przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu – Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Wersja filmu z audiodeskrypcją poniżej: