Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sala wykładowa. Kobieta stoi przodem do publiczności i przemawia. Za nią jest ekran z wyświetloną prezentacją.

Spotkanie „Rolnictwo Przyszłości” już za nami

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w dniu 24 listopada 2022 roku zorganizował spotkanie sieciujące pod nazwą „Rolnictwo Przyszłości” dla przedstawicieli Grup Operacyjnych z Wielkopolski oraz przedstawicieli nauki i osób zainteresowanych wydarzeniem.

Celem spotkania było ułatwienie nawiązywania kontaktów między jego uczestnikami, a także wymiana doświadczeń w realizacji projektów, które dotyczą opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej, przetwórstwie oraz dystrybucji produktów rolno-spożywczych.

Chcieliśmy tym wydarzeniem zachęcić do wprowadzania zmian w gospodarstwach, a także do angażowania się istniejących grup w nowe projekty. Na spotkaniu przedstawione zostały uczestnikom rezultaty projektów już zakończonych, ale również zaprezentowane zostały niektóre nowe inicjatywy. Każdy projekt niósł ze sobą cenne doświadczenia, o których podzielili się z nami prelegenci.

Po prawej stronie za ladą stoi mężczyzna, który przemawia. Obok na ścianie wyświetlona jest prezentacja.

Poza prezentacją Grup Operacyjnych, pani Justyna Cięgotura z Centrum Innowacji i Transferu Technologii przedstawiła możliwości budowania partnerstw na rzecz wdrażania innowacji oraz omówiła ryzyka z tym związane. Uczestnicy poznali różnice pomiędzy komercjalizacją a wdrożeniem, dowiedzieli się na co zwrócić uwagę przy budowaniu partnerstw, a także jak zarządzać konsorcjami.

Pan Krzysztof Różański przybliżył uczestnikom międzynarodowy projekt realizowany we współpracy z jednostkami naukowymi z Europy (Słowacji, Włoch, Portugalii, Polski) oraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Projekt skupiony jest na opracowaniu aplikacji ułatwiających przybliżenie zapisów prawa rolno-środowiskowego. Na zakończenie spotkania brokerzy z Wielkopolski, pani Justyna Głowacka i pan Przemysław Lecyk omówili wstępne założenia funkcjonowania działania „Współpraca” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wydarzenie zostało zwieńczone rozmowami na temat nowych perspektyw i możliwości dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Justyna Głowacka