Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mężczyzna na dalszym planie przemawia do kamery, która jest na bliższym planie. Obok kamery stoi operator, widoczny jest od boku. Za przemawiającym mężczyzną w tle znajdują się maszyny rolnicze.

Innowacyjne rozwiązania w hodowli bydła i drobiu

Produkcje o różnym profilu, lecz ukierunkowane na nowe technologie. W kolejnym odcinku programu rolniczego „Poza Miastem” odwiedziliśmy gospodarstwa w powiecie nowotomyskim, należące do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Program jest nagrywany we współpracy WODR i telewizji TVP3 Poznań.

Bez innowacji trudno jest rozwijać gospodarstwo. Wie o tym doskonale pan Mieczysław Bąbelek z Lwówka, który wspólnie z rodziną prowadzi produkcję roślinną, a także największą w powiecie hodowlę brojlerów.

– Kiedyś myśleliśmy, że mamy nowoczesne kurniki, a minęło ileś lat i okazuje się, że nie są już nowoczesne. W głowie się nie mieści, jak wszystko może zostać udoskonalone i pomagać w produkcji – mówi Mieczysław Bąbelek.

W kurnikach państwa Bąbelków zainstalowany jest system monitoringu parametrów, dzięki któremu gospodarze mogą sterować poziomem temperatury, ciśnienia czy wilgotności w hali. Rolnicy praktykują rozwiązania nie tylko usprawniające pracę, ale też przynoszące oszczędności.

– W naszym gospodarstwie stosowany jest obornik drobiowy. Kupiliśmy rozrzutnik obornika, który posiada wagę i jest dozowany precyzyjnie zgodnie z planem nawożenia. Obniża nam to koszty produkcji – tłumaczy Mieczysław Bąbelek.

Wnętrze hali. Całą przestrzeń wypełniają kurczaki.

Innowacje obecne są również w drugim odwiedzonym przez nas gospodarstwie w Cichej Górze. Pan Krzysztof Rupa wraz z synem zajmują się hodowlą bydła mlecznego, w czym pomagają im roboty.

– Gospodarstwo zostało zmodernizowane ze względu na brak ludzi do pracy. Zamiast człowieka jest robot do podgarniania pasz oraz robot udojowy – mówi Krzysztof Rupa.

Zmechanizowana produkcja odciąża od pracy, ale też pochłania zasoby. Na to gospodarz również znalazł rozwiązanie.

– Muszę mieć zapewniony nieustanny dopływ energii i wody. Jest agregat prądotwórczy, który załącza energię w razie braku dopływu z linii, ponadto mam założoną instalację fotowoltaiczną – opowiada Krzysztof Rupa.

W oborze przy boksie z czarno-białą krową stoi uśmiechnięty mężczyzna.

Wnętrze obory. Przy boksie z czarno-białymi krowami jedzie robot, który podgarnia paszę do krów. Krowy mają wychylone głowy przez płot i jedzą paszę.

Odcinek jest dostępny do obejrzenia na stronie internetowej TVP3 Poznań.

Filmy są realizowane w ramach Operacji "Poza miastem - doradztwo i praktyka rolnicza" w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR.

Celem operacji jest wymiana wiedzy na temat nowatorskich rozwiązań w rolnictwie oraz poszerzenie współpracy pomiędzy doradztwem a praktyką rolniczą w województwie Wielkopolski.