Krótkie łańcuchy dostaw w teorii i praktyce

Krótkie łańcuchy dostaw w teorii i praktyce

W ostatnich latach obserwujemy zwiększenie zainteresowania konsumenta pochodzeniem poszczególnych produktów. Świadomość i potrzeba otrzymania dobrej jakości żywności jest coraz powszechniejsza. Krótki łańcuch żywności oznacza możliwość zakupu produktów bezpośrednio od rolnika. Rola rolnika w łańcuchu żywnościowym wymaga jednak wzmocnienia. Przygotowana publikacja obejmuje zagadnienia dotyczące metody i formy sprzedaży produktów lokalnych i może stanowić zachętę do wprowadzenia zmian we własnych gospodarstwach.

Pochmurny dzień. Na zdjęciu widoczne jest pole z dojrzałą uprawą zboża. W tle widać drzewa.

Szkolenie z możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy z działania M16 Współpraca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje 16 stycznia 2020 roku szkolenie z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca.

Słoneczny dzień. W lesie, między drzewami, jest wypełniony wodą kanał melioracyjny.

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

W ostatnich latach na terenie Polski obserwujemy powtarzające się okresy suszy. Niestety niewielka ilość opadów przyczynia się do spadku stanów wód w rzekach. Konsekwencją takiej sytuacji jest obniżenie zwierciadeł wód podziemnych. Wielkopolska stała się regionem o dużym deficycie wody, dlatego niezbędnym staje się retencjonowanie wody. Publikacja pokazuje, jak duże znaczenie ma właściwe zarządzanie obiektami drenarskimi i odpowiednie przygotowywanie ziemi pod uprawę.

Słoneczny dzień. Na zdjęciu widoczny jest drewniany dom stojący na polu, między drzewami.

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich

Publikacja przedstawia przykłady operacji mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, które zostały zrealizowane przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędy Marszałkowskie w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2017-2018.

Zdjęcie ilustracyjne - telefon komórkowy i tablet leżą na otwartym laptowie.

Pracownicy SIR

Kontakt do pracowników Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Na białym tle widnieje logo Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnętrze hali. Krowa stoi na ścieżce między stanowiskami dla krów.

Nowoczesna hodowla bydła z wykorzystaniem embriotransferu

Reportaż filmowy z wyjazdu studyjnego hodowców bydła, specjalistów, przedstawicieli związku hodowców i doradców do Holandii, który odbył się w dniach 10-14 września 2018 roku w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wnętrze hali. Krowy stoją obok siebie i jedzą paszę (zieloną trawę).

Nowoczesne biotechniki rozrodu bydła ze szczególnym uwzględnieniem embriotransferu

Uzyskanie jak największej wydajności stada jest obecnie celem nadrzędnym dla większości gospodarstw mlecznych zarówno w kraju, jak i za granicą. W celu osiągnięcia oczekiwanego efektu stosuje się przede wszystkim odpowiedni system utrzymania oraz żywienia, a od kilku lat do dyspozycji producentów mleka jest przydatne narzędzie, jakim jest genomowa ocena wartości hodowlanej. Wykorzystanie jej daje możliwość selekcji bydła, co w efekcie przyśpiesza postęp genetyczny w stadzie i obniża koszty produkcji.

Pochmurny dzień. Na dworze stoi budowla przypominająca szafę, w której, na półkach, poukładane są ule.

Współpraca na rzecz innowacyjności w pszczelarstwie

Reportaż filmowy z wyjazdu studyjnego osób zajmujących się pszczelarstwem do Centrum Kształcenia Pszczelarskiego w Czech, który odbył się w dniach 24-27 kwietnia 2018 roku w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Słoneczny dzień. W lesie, między drzewami, jest wypełniony wodą kanał melioracyjny.

Gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym. Woda w zagrodzie

Postępującym zmianom klimatu towarzyszą częste ekstremalne zjawiska pogodowe. Zjawiska te istotnie zwiększają ryzyko produkcyjne w rolnictwie. Publikacja rozważa następujące zagadnienia: dlaczego warto oszczędzać wodę z deszczówki, jakie są możliwe kierunki zastosowań wody opadowej w rolnictwie, jaki jest potencjał retencyjny gospodarstwa rolnego, jak właściwie określić zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwie rolnym, dlaczego warto stosować deszczówkę do oprysków, jak dobrać optymalną wielkość zbiornika, jaki zbiornik wybrać?