Pochmurny dzień. Stado krów stoi na błotnistym podłożu.

Innowacje w hodowli bydła – relacja z wyjazdu studyjnego

Zespół Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zorganizował dwudniowy wyjazd studyjny (07-08.09.2021) w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 pod nazwą „Innowacje w hodowli bydła” przeznaczony dla rolników oraz jednostek zajmujących się chowem i hodowlą bydła mlecznego oraz mięsnego. Operacja miała na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat aktualnych innowacyjnych rozwiązań w chowie i hodowli bydła.

Wnętrze pomieszczenia. Kobieta w średnim wieku - Wiesława Nowak - stoi przed mównicą z logo WODR. W tle widać prezentację na telebimie i napis "Lokalne Partnerstwa ds. Wody".

Konferencja o Lokalnych Partnerstwach do spraw Wody

W dniach 8-9 września 2021 roku w miejscowości Niemierzyce zorganizowana została Konferencja dla 50 osób oraz online „Współczesne uwarunkowania i wyzwania gospodarowania wodą w rolnictwie”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działań edukacyjno- informacyjnych dla tworzonych Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW) - operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Słoneczny dzień. Grupa ponad 20 osób, uczestników wyjazdu, jest ustawiona do wspólnego zdjęcia.

Ludzie z pasją, miejsca z pasją – Rolniczy handel detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę

Wyjazd studyjny „Rolniczy handel detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę” do dwóch gospodarstw w województwie lubuskim odbył się 15 lipca 2021 roku. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Laboratorium. Przy biurku siedzi kobieta ubrana w biały kitel i spogląda przez mikroskop. Na monitorze stojącym obok wyświetla się podgląd na badany okaz. Jest to skrzydlaty owad.

Zadbaj o paszę dla swoich zwierząt i wyhoduj własne larwy bogate w białko

Czy w ciągu zaledwie tygodnia można uzyskać paszę o wysokiej zawartości białka? Chociaż mogłoby wydawać się to trudne, to w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Dowodzi tego firma HiProMine, z którą Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu realizuje projekt w ramach grupy operacyjnej Agroinsect. Dzięki wspólnym pracom rolnicy mogą otrzymać larwy o wysokiej zawartości białka, które będą doskonałą paszą dla zwierząt.

Wnętrze pomieszczenia. Kobieta w średnim wieku stoi w ludowym stroju. Obok niej jest stół, na którym znajdują się różne oleje. Na ścianie w tle wiszą dyplomy.

Zdrowe tłuszcze – wizyta w firmie Semco

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zorganizował 29 lipca 2021 roku wyjazd studyjny dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich do rodzinnej firmy Semco, specjalizującej się w tłoczeniu olei na zimno, która jest położona w miejscowości Śmiłowo w powiecie szamotulskim. Wyjazd został zrealizowany w ramach operacji „Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia wspierające transfer wiedzy”.

Pochmurny dzień. Grupa kilkunastu osób, widocznych od tyłu, stoi kilkadziesiąt metrów przed biogazownią w Przybrodzie.

Biogaz – zielona energia!

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), realizując operację pod tytułem „Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia wspierające transfer wiedzy”, zorganizował 21 lipca 2021 roku wyjazd studyjny dla grupy rolników do Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Przybrodzie stanowiącego własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Gospodarstwo może pochwalić się działalnością innowacyjnej biogazowni. To właśnie wokół niej skupione zostało nasze szkolenie.

Słoneczny dzień. Biały kontener, w którym hodowane są larwy, stoi na podwyższeniu. W tle widać drzewa.

Wizyta w firmie HiProMine – lidera grupy operacyjnej AgroInsect

W lipcu spotkaliśmy się w Robakowie w siedzibie firmy HiProMine z doktorem Krzysztofem Dudkiem – kierownikiem projektu pod nazwą „Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną”. Projekt był finansowany z programu „Współpraca” i został już zrealizowany.

Wnętrze pomieszczenia. Na tacy stoi sześć niewielkich, przezroczystych słoików, w których są produkty produkowane przez HiProMine.

AgroInsect - pozyskanie białka z alternatywnych źródeł

W styczniu 2019 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i HiProMine rozpoczął współpracę partnerską w ramach konsorcjum jako grupa operacyjna Agroinsect. To właśnie grupa Agroinsect zajęła się trudnym tematem pozyskania białka z alternatywnych źródeł.

Słoneczny dzień. Na zdjęciu widoczne jest stoisko firmy HiProMine podczas Krajowych Dni Pola. Kobieta w młodym wieku stoi obok rollupu. Na stoisku jest dużo kwiatów.

Innowacje na Krajowych Dniach Pola w Minikowie

W czerwcu podczas Krajowych Dni Pola w Minikowie w części poświęconej innowacjom w rolnictwie grupa AgroInsect mogła przedstawić wszystkie zalety wynikające z nowej technologii opartej o kontenerowy systemu tuczu.

Wnętrze sali konferencyjnej WODR w Sielinku. Przy stole siedzi kilkanaście osób, które oglądają widoczną na telebimie prezentację.

Spotkanie ze spółkami wodnymi w Sielinku

Dnia 20 lipca 2021 roku w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółek Wodnych w terenu województwa wielkopolskiego z przedstawicielami WODR w Poznaniu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach tworzonych Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW), operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.