Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na polu w oddali stoi duży namiot, pod którym siedzą ludzie. Obok są mniejsze namioty instytucji doradczych. Przed namiotami przechadzają się ludzie.

Sprawozdanie z Operacji „Innowacyjne rozwiązania wspierające produkcję roślinną”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dniu 19 czerwca 2022 roku na polach demonstracyjnych w Marszewie zrealizował operację pod nazwą „Innowacyjne rozwiązania wspierające produkcję roślinną”. Operacja została zrealizowana w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 - 2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Realizowana operacja umożliwiła zainteresowanym osobom zobaczyć przygotowaną polową kolekcję ponad 150 odmian gatunków roślin uprawnych, porównać i porozmawiać z osobami z branży rolniczej, które w tym dniu udzielały porad i wskazówek technologicznych. Odwiedzający mogli posłuchać wykładów dotyczących innowacji w rolnictwie oraz wziąć udział w przygotowanym przez organizatorów konkursie.

Wykłady, demonstracje oraz konkurs

W części szkoleniowej wykłady zaprezentowali pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Wykład na temat „Cyfryzacja w rolnictwie – szansa i konieczność” omówiła doktor Magdalena Jakubowska z IOR-PIB w Poznaniu. W swoim wykładzie zwróciła uwagę na zachodzące zmiany w polskim rolnictwie. Odniosła się do realizowanych w IOR innowacyjnych badań i doświadczeń. Kolejny prelegent doktor Mirosław Czechlowski z UP w Poznaniu przygotował prezentację na temat „Innowacje, które zrewolucjonizują polskie rolnictwo”. W polskim rolnictwie znajdują zastosowanie coraz nowsze „zdobycze” techniki. Należą do nich drony i autonomiczne maszyny, które cieszą się coraz większym zainteresowani. To samo dotyczy obserwacji satelitarnych, elektryfikacji pojazdów oraz maszyn w sieci elektrycznej. Kolejny wykład na temat „Wyzwania dla rolnictwa w Zielonym Ładzie” omówił doktor Dawid Wojcieszak z UP w Poznaniu. Sugerował, że Polski Ład dla polskiej wsi jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, komplementarnym z przedsięwzięciami w innych sektorach.

Zbliżenie na torbę prezentową, na której jest napis operacji realizowanej w ramach SIR. Torebkę trzyma osoba, której widać jedynie nogi i kawałek dłoni.

Realizowana operacja „Innowacyjne rozwiązania wspierające produkcję roślinną” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mimo ogromnego upału rolnicy oraz pozostali odwiedzający licznie stawili się na polach w Marszewie. Uczestniczący w operacji rolnicy oraz wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z darmowych porad na stoiskach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Rolnicy mogli zobaczyć poletka demonstracyjne objęte monitoringiem na potrzeby projektu eDWIN oraz dowiedzieć się dużo o samej aplikacji. Zainteresowani skorzystali z możliwości zarejestrowania się w platformie doradczej eDWIN, która jest już aktywna od ponad miesiąca. Dzięki tej aplikacji rolnicy mogą na bieżąco otrzymywać powiadomienia o zagrożeniach na polu, ostrzeżenia przed załamaniem pogody, porady dotyczące terminów i ilości stosowanych środków chemicznych oraz mają uproszczony kontakt z doradcą rolniczym.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się konkurs wiedzy o innowacjach w rolnictwie. Przygotowane pytania z zakresu tematyki SIR, tematyki wykładów i informacji z poletek demonstracyjnych nie sprawiły uczestnikom problemu. Świadczyły o tym prawidłowo wypełnione i oddane arkusze konkursowe. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne w postaci wielkoformatowych voucherów o następujących wartościach: 1. miejsce – nagroda 1000 zł, 2. miejsce – nagroda 800 zł, 3. miejsce – nagroda 600 zł oraz dwa wyróżnienia o wartości 200 zł każde. Nagrody laureatom wręczała drugi zastępca dyrektora WODR pani Alicja Stachowiak w towarzystwie przedstawicieli przybyłych instytucji. Pokaz kolekcji odmian roślin rolniczych oraz pokazy polowe realizowane w trakcie operacji cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zrealizowana operacja pod nazwą Marszewskie Dni Pola „Innowacyjne rozwiązania wspierające produkcję roślinną” cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników i osób zainteresowanych.

Dorota Piękna-Paterczyk