Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sala wykładowa. Przy biurkach siedzą słuchacze, którzy są widoczni od tyłu. Przed nimi stoi wykładowca i omawia prezentację, która jest wyświetlona na ekranie.

„Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka”. Pierwsze szkolenie

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu rozpoczął cykl szkoleniowy dla hodowców i producentów bydła mlecznego z obszaru Wielkopolski pod nazwą „Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka”.

Celem operacji jest transfer wiedzy z zakresu żywienia krów mlecznych ze środowiska naukowego do praktyki. Operacja wspiera przepływ branżowej i specjalistycznej wiedzy oraz informacji ułatwiających wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Wykłady merytoryczne - żywienie i rozród krów

Pierwsze spotkanie odbyło się 27 maja 2022 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Uczestnicy szkolenia mieli okazję wysłuchać czterech niezwykle interesujących wykładów, poruszających bardzo istotne dla hodowców zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do osiągnięcia zadowalających wyników produkcyjnych w gospodarstwach rolnych. Stale obserwujemy dynamiczny rozwój dotyczący zarządzania stadem oraz żywienia krów mlecznych, dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco śledzić nowe, pojawiające się innowacyjne rozwiązania. Udział w szkoleniu daje możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami a w następstwie przeniesienia ich do własnej hodowli.

Pierwszy, wprowadzający wykład pod tytułem „Wyzwania współczesnego producenta mleka” przeprowadził doktor inżynier Robert Mikuła, który jest opiekunem merytorycznych z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przedstawił problematykę, jaką będziemy zajmować się podczas cyklu szkoleniowego.

Anatomiczne, fizjologiczne i mikrobiologiczne podstawy żywienia krów mlecznych omówiła doktor inżynier Ewa Pruszyńska - Oszmałek. Dzięki jej wystąpieniu uczestnicy mieli okazję usystematyzowania wiedzy dotyczącej niezwykle skomplikowanego procesu trawienia jaki zachodzi u przeżuwaczy.

Żywienie krów mlecznych podczas laktacji to nie lada wyzwanie. Zbilansowanie odpowiedniej dawki pokarmowej z uwzględnieniem bazy paszowej z własnego gospodarstwa nie zawsze jest łatwe. Zagadnienie to przedstawił doktor inżynier Robert Mikuła. Słuchacze mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz własnych spostrzeżeń.

Ostatnim, jednak równie ważnym blokiem tematycznym poruszonym na pierwszym z czterech spotkań był rozród krów mlecznych. Odpowiednie zarządzanie rozrodem w stadzie krów mlecznych nadal stanowi wyzwanie.

Profesor doktor habilitowana Dorota Cieślak przybliżyła uczestnikom zagadnienie związane z embriotransferem (ET) czyli przenoszeniem zarodków oraz OPU (z języka angielskiego, ovum pick-up) – przyżyciową metodą pozyskiwania oocytów od najcenniejszych samic. OPU stosowane jest coraz częściej we wspomaganym rozrodzie zwierząt. Dzięki tej metodzie możliwe jest szybsze uzyskanie postępu genetycznego w stadzie.

Ostatnim gościem naszego szkolenia był doktor nauk weterynaryjnych Tomasz Pelec. To weterynarz - praktyk, który opowiedział o najczęściej popełnianych błędach oraz zaniedbaniach. Przedstawił nam jak prawidłowo zarządzać rozrodem w stadzie. Uświadomił uczestników ile pieniędzy można tracić przez nieprawidłowe prowadzenie rozrodu.

Spotkanie było bardzo owocne, uczestnicy zadawali wiele pytań, na które nasi fachowcy wyczerpująco odpowiadali. Kolejne spotkanie już 24 czerwca!

Tablica informująca o operacji współfinansowanej z funduszy unijnych. Na górze znajdują się logotypy Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Agnieszka Staniszewska