Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sala lekcyjna. W ławkach siedzą słuchacze, widoczni od tyłu. Przed nimi jest wykładowca, który omawia prezentację wyświetloną z rzutnika na ekranie.

„Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka”. Drugie spotkanie

W dniu 24.06.2022 roku odbyło się kolejne spotkanie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dla hodowców i producentów krów mlecznych z obszaru Wielkopolski w ramach operacji: „Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka”.

Mikroflora żwacza

Tematyka pierwszego wystąpienia dotyczyła mikrobiologicznych podstaw żywienia krów mlecznych. Wykład ten zaprezentował profesor doktor habilitowany Adam Cieślak. Utrzymanie stabilnych warunków w żwaczu jest niezwykle istotne. Umożliwia to odpowiednio zbilansowana dawka pokarmowa, która posiada prawidłową strukturę oraz jak najlepszą jakość pasz objętościowych.

Powszechnie wiadomo, że żywiąc krowę tak naprawdę żywimy drobnoustroje bytujące w jej żwaczu, dlatego tak ważne jest dogłębne zapoznanie się tym zagadnieniem. Profesor doktor habilitowany Adam Cieślak omówił między innymi przemiany zachodzące w żwaczu. Przedstawił rolę pierwotniaków oraz grzybów. Zaprezentował w jaki sposób sprawdzić wypełnienie żwacza u krowy.

Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć na obrazie poglądowym jak wyglądają brodawki żwacza krowy w pełnej laktacji oraz w okresie zasuszenia. Podczas trwającego wykładu słuchacze dowiedzieli się również wielu ciekawostek: w tym jaka jest pojemność żwacza oraz ile bakterii znajduje się w 1 mililitrze płynu żwaczowego.

Zasłużony odpoczynek dla krowy

Kolejnym prelegentem był doktor inżynier Robert Mikuła, który szczegółowo omówił temat związany z zasuszeniem krów mlecznych. Głównym celem okresu zasuszenia jest regeneracja organizmu krowy przed porodem oraz wystąpieniem ponownej laktacji. Doktor Mikuła opowiedział jak prawidłowo należy zasuszyć krowę oraz omówił jej poszczególne okresy wraz ze szczegółową charakterystyką.

Zdrowe racice podstawą maksymalizacji produkcji mleka

To tytuł wykładu doktor inżynier Katarzyny Rzewuskiej, która na co dzień jest Kierownikiem Centrum Genetycznego w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Każdy hodowca w swoim stadzie boryka się z chorobami racic. Kulawizny mogą doprowadzić do występujących problemów z mastitis, płodnością czy też zacieleniem, dlatego tak ważna jest profilaktyka, o której mieliśmy okazję porozmawiać (w tym kąpieli racic). Pani doktor opowiedziała między innymi o stosowanych metodach do oceny kulawizny u bydła. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć film, na którym u krów mlecznych wystąpił stres cieplny (może on doprowadzić do chorób racic).

Profilaktyka chorób metabolicznych

To kolejne poruszone zagadnienie, które omówił doktor inżynier Robert Mikuła. Przybliżył nam problematykę ketozy, stłuszczenia wątroby oraz hipokalcemii. Omówił stosowanie dodatków paszowych w tym glikolu oraz gliceryny. Pokazał jak wyliczyć bilans kationowo – anionowy oraz przedstawił problematykę subklinicznej kwasicy żwacza. Na sam koniec opowiedział o sitach paszowych i odpowiedniej strukturze TMR-u.

Profilaktyka zapalenia wymienia

Ostatnim prelegentem naszego spotkania był doktor nauk weterynaryjnych Sebastian Smulski, który jest specjalistą zajmującym się zapaleniem wymienia. Uczestnicy zadawali wiele pytań. Poruszone zostały zagadnienia związane z ograniczeniem zastosowań antybiotyków, rekomendacją ilości komórek somatycznych w 1 mililitrze mleka, poruszony został temat szczepień, dezynfekcji przed oraz po udoju a także najlepszych dostępnych do tego środków.

Wiedza uzyskana podczas cyklu szkoleń przekazana przez najlepszych fachowców pozwoli uczestnikom realnie polepszyć zarządzanie, żywienie, rozród oraz zdrowotność we własnych stadach.

Agnieszka Staniszewska