Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pochmurny dzień. Na zdjęciu widoczne są z bliska białe i czerwone kwiaty w gospodarstwie Państwa Grzechowiaków.

Boczniaki, warzywa gruntowe i piękne rośliny w powiecie pleszewskim

Uprawa boczniaków, różnorodnych warzyw gruntowych oraz roślin ozdobnych była tematyką poruszoną podczas nagranie programu „Poza Miastem”, który powstał z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu we współpracy z telewizją TVP3 Poznań.

Na samym początku odwiedziliśmy gospodarstwo Henryka Kaczmarka, który zajmuje się uprawą grzybów, przede wszystkim boczniaków. Gospodarstwo Pana Henryka jest jednym z niewielu tak prężnie działających gospodarstw nastawionych na uprawę grzybów.

Wnętrze hali. Henryk Kaczmarek stoi przed paletami do uprawy grzybów boczniaków.

Zbliżenie na grzyby boczniaki leżące w skrzynce.

Następnie zawitaliśmy do gospodarstwa Remigiusza Szczepańskiego, który zajmuje się uprawą warzyw gruntowych takich jak marchewka czy ziemniaki. W gospodarstwie wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt rolniczy, a praca w dużej mierze jest zautomatyzowana. Co więcej, gospodarstwo Pana Remigiusza należy do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Pochmurny dzień. Remigiusz Szczepański stoi na drodze przy polu. Przed nim jest operator z kamerą i oświetlenie.

Zbliżenie na truskawki leżące na linii produkcyjnej.

Na samym końcu odwiedziliśmy Małgorzatę i Mirosława Grzechowiaków, którzy zajmują się uprawą roślin ozdobnych.

Słoneczny dzień. Małgorzata Grzechowiak, kobieta w średnim wieku, siedzi w swoim ogródku na ławce. Za nią są kwiaty.

Odcinek jest dostępny do obejrzenia na stronie internetowej TVP3 Poznań.

 Filmy są realizowane w ramach Operacji "Poza miastem - doradztwo i praktyka rolnicza" w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR.

Celem operacji jest wymiana wiedzy na temat nowatorskich rozwiązań w rolnictwie oraz poszerzenie współpracy pomiędzy doradztwem a praktyką rolniczą w województwie Wielkopolski.