Na ziemi stoją dwa koguty zielononóżki kuropatwianej. W tle widać bramę i drzewa.

Hodowla i użytkowanie zielononóżek kuropatwianych

Zielononóżki kuropatwiane posiadają szereg cech behawioralnych, przystosowawczych, predysponujących je do chowu ekstensywnego, gdzie główny nacisk kładzie się na wysokie wartości odżywcze i jakość produktów, ale także na szeroko rozumiany dobrostan. Publikacja została poświęcona hodowli i użytkowaniu tej rasy.

Wnętrze szklarni. Ekipa telewizyjna TVP3 Poznań stoi i nagrywa rozmowę z doradcą WODR - mężczyzną w średnim wieku. Za nimi są pnącza z uprawą pomidorów.

Poza miastem – doradztwo i praktyka rolnicza

Celem operacji „Poza miastem – doradztwo i praktyka rolnicza” była wymiana wiedzy na temat nowatorskich rozwiązań w rolnictwie oraz poszerzanie współpracy pomiędzy doradztwem a praktyką rolniczą w województwie wielkopolskim. Realizacja operacji przyczyniła się do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw oraz wspierania aktywnego tworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi oraz wspierającymi wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i realizację wspólnych projektów w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Biały królik siedzi na sianie. Za nim widać betonowe ścianki.

Chów królików – podstawowe zasady i warunki utrzymywania

Króliki są najwcześniej udomowionymi zwierzętami spośród zwierząt futerkowych. Wszechstronne kierunki użytkowania oraz niewielkie wymagania sprawiły, że w krótkim czasie króliki zaczęto utrzymywać na całym świecie, we wszystkich warunkach klimatycznych. Najbardziej popularnym celem utrzymywania tych zwierząt, jest pozyskiwanie mięsa o dużych walorach smakowych oraz zdrowotnych.

Na zdjęciu widoczne jest stado spacerujących, szarych gęsi.

Hodowla i chów gęsi

W Polsce najbardziej popularną rasą użytkową gęsi jest gęś biała kołudzka, która wywodzi się bezpośrednio od gęsi białej włoskiej. W publikacji porównano gęsi rodu mięsnego W11 oraz mięsnego W33. Omówiono warunki utrzymania gęsi oraz wymagania żywieniowe.

Pochmurny dzień. Ekipa telewizyjna TVP3 Poznań stoi pośród owiec z kamerą i mikrofonem.

Ranczo Kacperkowo i jedyna biogazownia w powiecie obornickim

W jaki sposób zwierzęta mogą pomóc dzieciom? Czy prowadząc zagrodę ze zwierzętami można uzyskać dofinansowanie? A ponadto dlaczego warto posiadać biogazownię w swoim gospodarstwie? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w kolejnym odcinku programu „Poza Miastem”, który powstał z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, we współpracy z telewizją TVP3 Poznań.

Zbliżenie z góry na pokrzywę rosnącą na ziemi.

Czynniki wpływające na plon i jakość surowca zielarskiego

Zioła są cenione zarówno ze względu na swoje cechy sensoryczne, to jest smak, zapach, możliwość wykorzystania w kuchni, a przede wszystkim ze względu na swoje właściwości lecznicze. W publikacji omówiono między innymi czynniki wpływające na jakość surowca zielarskiego, zabiegi agrotechniczne, zbiór surowca oraz metody usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Przedstawiono także skalę uprawy surowca zielarskiego w Polsce.

Widok z góry na drewniany stół, na którym leżą szklane miski i miseczki wypełnione różnymi owocami i warzywami jak cebula, sałata, borówki, maliny, papryka i inne.

Jak skutecznie zachować jakość owoców i warzyw? Nowoczesne podejście do postępowania pozbiorczego i przechowywania

Stosowanie odpowiednich metod w postępowaniu pozbiorczym i warunków przechowywania pozwala nie tylko zachować dobrą jakość owoców i warzyw, ale również skutecznie przedłużyć ich trwałość, przy ograniczeniu strat masy. W publikacji omówiono czynniki warunkujące jakość owoców i warzyw. Przedstawiono jak postępować z surowcem po zbiorze. Omówiono także nowoczesne podejście do przechowywania.